Curation | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Curation

OUR SOLUTIONS
Premeňte rôzne zdroje dát na presvedčivé insighty vnímané v kontexte, ktoré je možné ďalej využiť.

Spoločnosti sú dnes zavalené informáciami – žijeme v dobe informačnej obezity, v ktorej je náročné vyvodiť zmysluplné závery a spôsoby konania naprieč viacerými dátovými súbormi.

Rozhodujte sa rýchlejšie a informovanejšie vďaka kurátorstvu všetkých dostupných dát a komunikácii insightov a priorít všetkým zúčastneným stranám naprieč organizáciou.

Ipsos služba Curation (kontextuálny desk research) poskytuje spotrebiteľské insighty vďaka syntéze niekoľkých zdrojov dát a dodaniu rozsiahleho a inšpiratívneho rozprávania, ktoré je následne aplikovateľné v praxi. Ipsos Curation sa nevenuje obchodným problémom izolovane, ale v širšom kontexte, kým za dátami odhaľuje „prečo“ a „čo ďalej“. Získate:

  • lepšie insighty vďaka analýze dát v širšom kontexte;

  • insighty zamerané na spotrebiteľa a prispôsobené pohľadu biznisového problému;

  • výstupy s empatickými a pôsobivými príbehmi, ktoré si zúčastnené strany budú pamätať.

K riešeniu kurátorských projektov v Ipsose využívame kolektívnu inteligenciu našej globálnej siete strategických prieskumníkov, mysliteľov a rozprávačov – Ipsos’ Centre of Curation. Vyberajú, spájajú a zjednodušujú všetky dostupné dáta tak, aby odpovedali na biznis problémy a zvyšovali ich účinok. Kurátori spájajú multidisciplinárnych odborníkov, vrátane dátových analytikov, semiotikov, dizajnérov, odborníkov na určitú kategóriu alebo tému a ďalších, aby získali insighty s pomocou nášho vlastného prieskumného rámca.

Curation framework | Ipsos

Riešenia zahŕňajú celý súbor digitálnych výstupov, ako je náš Insight Cloud, playbooks, microsites, videá, podcasty, užívateľské skúsenosti, workshopy, hackathony a ďalšie.