Dopady Covid-19 na náš spôsob stravovania sa a zdravie

Takmer tretina ľudí na celom svete pribrala počas pandémie aj napriek vedomiu o súvislosti medzi obezitou a následkami ochorenia COVID-19.

Nová globálna štúdia uskutočnená v 30 krajinách, ktorá sa zaoberá vplyvom COVID-19 na rozhodnutia súvisiace so stravovaním sa, zistila, že zatiaľ čo si mnohí uvedomujú možnú súvislosť medzi obezitou a závažnosťou priebehu ochorenia COVID-19, ľudia na celom svete počas obdobia krízy priberajú na váhe.

 • Počas pandémie pribrala takmer tretina (31%) svetovej populácie.
 • Mnohí (45%) sa domnievajú, že existuje jasná súvislosť medzi obezitou a ťažším priebehom COVID-19.
 • S cieľom znížiť pravdepodobnosť závažných príznakov koronavírusu, si viac ľudí  myslí, že cvičenie (38%) by pri chudnutí mohlo pomôcť(17%).
 • Zo 45% ľudí, ktorí sa snažia schudnúť na celom svete, takmer dve tretiny (62%) chcú schudnúť kilogramy, ktoré nepribrali počas pandémie a len 15% tých, ktorí sa snažia schudnúť, to robí preto, aby znížili riziko súvisiace s COVIDOM.

Pandémia COVID-19 spôsobila priberanie, ale naprieč celému svetu existuje značná variabilita.

 • V 30 krajinách pribrala tretina (31%) ľudí od vypuknutia pandémie.
 • Podiel prírastku hmotnosti sa však v jednotlivých krajinách značne líši, pričom viac ako polovica ľudí pribrala v Čile a Brazílii, 30-40% ľudí pribralo v Peru, Indii, Taliansku, Saudskej Arábii, USA, Španielsku, Južnej Afrike a Turecku. Zatiaľ čo v Číne a Hongkongu uviedlo menej ako 1 z 10 respondentov, že pribrali.

Tretina populácie na celom svete uviedla, že počas pandémie COVID-19 pribrala a priemerný prírastok hmotnosti bol 6,1 kg.

 • Tí ľudia, ktorí počas pandémie COVID-19 pribrali (31% celosvetovej populácie), pribrali v priemere 6.1kg. Najväčší nárast váhy zaznamenali v Saudskej Arábii (priemerne 8 kg pri 35% obyvateľov, ktorí pribrali) a Mexiku (v priemere pribrali 8.5kg pri 34% obyvateľov, ktorí pribrali).

Zmeny v iných aspektoch životného štýlu/správania súvisiaceho so zdravím boli jemnejšie a polarizovanejšie.

 • Aj keď na celom svete viac ako štvrtina (27%) ľudí cvičila viac, 23% ľudí cvičilo menej ako predtým.
 • V súlade s priberaním na váhe, viac ako polovica ľudí v Číne (57%) cvičila viac od vypuknutia pandémie, avšak naopak viac ako tretina obyvateľov Belgicka, Čile a Talianska cvičila menej.
 • Globálne, 1 osoba z 10 začala piť viac alkoholu odkedy vypukla pandémia a zároveň rovnaký podiel (9%) pije menej ako predtým. V Spojených štátoch amerických a v Austrálii však približne pätina obyvateľov (20%) vypila viac alkoholu v porovnaní s obdobím pred pandémiou, zatiaľ čo (pravdepodobne kvôli obmedzeniam) vypila štvrtina (24%) Juhoafričanov menej alkoholu.
 • Zmeny návykov fajčenia sa posunuli o pár percentuálnych bodov na celom svete (4% prestali fajčiť a 3% začali fajčiť). V Indii prestalo fajčiť najvyššie percento populácie s 12% a v Čile pozorujeme najvyššie percento ľudí, ktorí fajčiť začali, keďže 1 z 10 obyvateľov začal fajčiť počas pandémie.

Takmer polovica (45%) svetovej populácie sa domnieva, že u infikovaných existuje súvislosť medzi obezitou a závažnejším priebehom COVID-19.

 • Toto číslo sa zvyšuje na 8 z 10 v Peru a dve tretiny (64%) vo Veľkej Británii.
 • Tretina obyvateľov (31%) na súvislosť medzi obezitou a závažnejším priebehom ochorenia na koronavírus neverí. Polovica populácie v Číne (53%) na takúto súvislosť neverí, a podobne ani viac ako 4 z 10 v Maďarsku, Taliansku, Južnej Kórei, Malajzii a Poľsku nie sú presvedčení o tom, že by to mohlo súvisieť.

Predpokladalo sa, že cvičenie viac pravdepodobne zníži riziko závažnejšieho priebehu COVID-19 (v prípade infikovaných) v porovnaní so skončením fajčenia, užívaním vitamínu D, schudnutím alebo vzdania sa alkoholu.

 • Takmer 4 z 10 (38%) uviedli, že si mysleli, že pravidelné cvičenie zníži riziko vzniku závažných symptómov COVID-19 u osôb infikovaných týmto ochorením. V porovnaní s takmer tretinou (28%), ktorí sa vyjadrili, že prestať fajčiť by to riziko znížilo, a asi štvrtinou (26%), ktorí tvrdili, že by pomohlo užívanie doplnkov vitamínu D. 17% uviedlo, že toto riziko malo znížiť schudnutie a 1 z 10 (9%) uviedlo vzdanie sa pitia alkoholu.
 • Potenciálny prínos cvičenia bol najviac proklamovaný v Číne, kde si 8 z 10 (78%) obyvateľov myslelo, že by mohlo pomôcť znížiť riziko závažnejšieho priebehu ochorenia COVID-19. Mnohí v HongKongu a v Indii tiež považujú cvičenie za pomoc proti prepuknutie závažných symptómov koronavírusu (59% respektíve 58%).
 • Na celom svete boli značné rozdiely v názore, či by vitamín D mohol pomôcť, kde si len 1 z 10 ľudí v Japonsku, Nemecku a v Austrálii myslí, že by to mohlo pomôcť, zakiaľ čo bolo toto percento značne vyššie v Maďarsku a v Južnej Afrike, kde boli 4 z 10 ľudí názoru, že by vitamín D mohol pomáhať.
 • Úbytok na váhe bol považovaný len 17% globálnej populácie za pomoc pri znížení rizika závažných symptómov COVID-19, ale toto číslo je značne vyššie vo Veľkej Británii, kde si 45% obyvateľov myslí, že schudnutie by pomohlo. Toto číslo je aj značne vyššie ako druhé najvyššie percento ľudí (34%) s rovnakým názorom, ktoré je v Holandsku.

Mnoho ľudí na celom svete sa snaží schudnúť, ale len málo z nich sa snaží schudnúť predovšetkým kvôli rizikám spojeným s COVID-19. A to napriek názoru pretrvávajúcemu v mnohých krajinách, že nadváha môže prispieť k závažnejšiemu priebehu ochorenia.

 • Celosvetovo  uvádza 45% ľudí, že sa snažia schudnúť.
 • Dve tretiny (60%) ľudí v Čile sa snažia schudnúť a viac ako 50% v Španielsku, Peru, Saudskej Arábii, Singapure a v USA.
 • Z tých, ktorí sa aktívne snažia schudnúť je tretina (31%) tých, ktorí sa snažia schudnúť kilogramy , ktoré pribrali počas pandémie, ale dve tretiny (62%) tvrdia, že chcú schudnúť kilogramy, ktoré nepribrali počas pandémie. Len 15% ľudí chce schudnúť z dôvodu zníženia rizika závažnejších symptómov v prípade, že ochorejú na COVID-19.
 • Tretina ľudí v Maďarsku, Malajzii a Peru chce schudnúť, práve z dôvodu zníženia rizika závažného priebehu COVID-19.
 • Z tých, ktorí sa aktívne snažia schudnúť, a tým chcú znížiť riziko závažných príznakov, ak by mali dostať COVID-19,
 • pätina (19%) uvádza, že je to ich hlavná motivácia k chudnutiu a ďalšie dve tretiny (64%) tvrdia, že je to dôležité, ale nie je to ich hlavná motivácia.
   
Údaje pre tento výskum boli zhromaždené prostredníctvom platformy Ipsos Global Advisor od 23. októbra do 6. novembra 2020. Celkovo bolo medzi 23. októbrom a 6. novembrom 2020 uskutočnených 22 008 rozhovorov s dospelými spotrebiteľmi. Prieskum sa uskutočnil na 30 trhoch po celom svete prostredníctvom systému Ipsos Online Panel: v Argentíne, Austrálii, Belgicku, Brazílii, Kanade, Čile, Číne, Francúzsku, Nemecku, vo Veľkej Británii, Hongkongu, Maďarsku, Indii, Izraeli, Taliansku, Japonsku , Malajzii, Mexiku, Holandsku, Peru, Poľsku, Rusku, Saudskej Arábii, Singapure, Južnej Afrike, vo Švédsku, v Turecku a v Spojených štátoch.
 

Viac informácií ohľadom Zdravie

Spoločnosť