Mobility Labs | Early Stage | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Early Stage

OUR SOLUTIONS
Ako zaistiť úspech konceptov budúcich vozidiel a mobility.

Vo fáze pokročilého plánovania produktov je stále dôležitejšie predvídať, čo spotrebitelia budú potrebovať v najbližších päť rokoch. Napríklad v dnešnej dobe je nová platforma pre vozidlá obvykle vyvíjaná pre viacero značiek a modelov. Zmeny budú náročné až do nasledujúcich veľkých rokov inovácií, čo znamená, že zlé rozhodnutia môžu zásadne ohroziť obchodný úspech daného výrobcu. Už v tejto rannej fáze môže Ipsos zapojiť skúsených užívateľov, trendsetterov, odborníkov a bežných spotrebiteľov a s ich pomocou identifikovať budúce potreby a trendy. Z tých sa potom môžu stať cenné vstupy pre vývoj a posudzovanie nových návrhov vozidiel alebo riešení mobility zo strany dizajnérov, produktových inžinierov a odborníkov v oblasti prieskumu a vývoja. Ipsos využíva celý súbor prieskumných techník a objektívnych meraní, ktoré je možné použiť pre vyhodnotenie týchto prvých nápadov na inovácie.

Budúci koncept mobility, ktorý sa vyvíja spravidla päť alebo viac rokov pred uvedením na trh, môže byť v rannej fáze predstavený v akomkoľvek formáte: 2D, 3D, fyzický mock-up alebo digitálna ukážka. Proces nazvaný „Akcelerácia informácií“ umožní spotrebiteľa zasadiť do scenára budúcnosti, aby mohol koncept lepšie v kontexte posúdiť. Pre širšie vyhodnotenie a ďalšie meranie používame virtuálnu realitu, neurovedu alebo behaviorálnu vedu. Rozhovory väčšinou prebiehajú osobne prostredníctvom kvantitatívnych a kvalitatívnych metód.

Rozsiahle know-how Ipsosu pre rannú fázu prieskumu, expertíza v oblasti automobilového priemyslu a rozsah prieskumných nástrojov vám môžu byť neoceniteľnými pomocníkmi pre začiatok vývoja produktu.