Environmentálne obavy Austrálčanov v roku 2020

Päť vecí, ktoré potrebujete vedieť o environmentálnych obavách Austrálčanov v Januári 2020.

AustráliaŽivotné prostredie je momentálne top problémom, ktorému Austrália čelí. Kým požiare vyvolali všeobecnú obavu, pravdou je, že príliv znepokojenia stúpal už posledných pár rokov. Pozrite si Ipsos Issues Monitor – infografiku o environmentálnych problémoch a prečítajte si päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o tom, kto má obavy a prečo ich majú.

  1. Priemery môžu byť zavádzajúce – Je pochopiteľné, že sa nie všetci obávame o veci v rovnakej miere. Takže, aj napriek tomu, že kolektívne Austrálčania vybrali životné prostredie ako ich najväčší problém (41 %), mileniáli (48 %) a generácia Z (45 %) vyjadrili svoje obavy najviac, po nich nasledovali Baby boomeri (42 %) a generácia X (37 %). Aj keď 30 % tichej generácie označilo životné prostredie za najdôležitejší problém krajiny, viac sa obávajú o zdravotníctvo (40 %) a zločin (35 %).
  2. Úzkosť v súvislosti so klimatickými zmenami tvorí dosť veľkú časť obáv – keď sme si rozobrali dôvody, pre ktoré Austrálčania v Januári zvolili životné prostredie za najväčší národný problém, obyvatelia zväčša odpovedali obavami o klimatické zmeny, sucho a požiare. Niektorí obyvatelia prepojili tieto témy (napr. klimatické zmeny = veľké suchá = podmienky pre horšie požiare) a iné hovorili hovorili o klimatických zmenách a suchách v súvislosti s manažmentom prírodných zdrojov spojených s vodou (napr. zlý manažment riek = mŕtve ryby) a s pôdou (napr. klimatické zmeny + vysoké palivové zaťaženie = požiare). Okrem aktuálnych viacerí hovorili aj o budúcich problémoch (napr. dnes uhynú ryby, zajtra planéta) a niektorí napísali aj o urgentnej potrebe Austrálie o aktívnu zmenu k udržateľným zdrojom energií. Spomínané bolo aj vnímanie toho, že niektorí v rámci vlády stále neakceptujú existenciu klimatických zmien, ako aj prejav neochoty vlády aktívne konať pri vytváraní podmienok, ktoré umožnia verejnému a súkromnému sektoru nastoliť systémové riešenia. V komentároch sa objavovali aj témy odpadu, konzumu, rastu populácie a plastov.
  3. Rastúce obavy Austrálčanov sú súčasťou globálneho trendu – kým situácia v Austrálii je jedinečná, nie sú jediní, kto má čoraz väčšie obavy v environmentálnych otázkach. Napr. obyvatelia Kanady vybrali pred nedávnymi federálnymi voľbami tému životného prostredia ako ich top národnú obavu. Rovnako ako Austrálčania, obyvatelia veľkého severu nikdy nemali také obavy ohľadne stavu životného prostredia, ako majú v súčasnosti. Podobná nálada prevláda aj v Británii, kde hodnoty vystrelili neočakávane vysoko ku koncu roka 2019.
  4. Austrálčania sú medzigeneračne rozdelení v tom, ktorá politická strana by vedela ich obavy vyriešiť najlepšie – vo všeobecnosti platí, že čím mladší ste, tým viac veríte že Strana zelených je tou správnou voľbou pre vyriešenie problémov životného prostredia. Naopak, čím starší ste, tým viac v tejto otázke veríte Koalícii. V januári dosť veľká časť mladých Austrálčanov nevedela posúdiť, ktorá politická strana je schopnejšia tieto problémy vyriešiť a relatívne veľká časť starších Austrálčanov verí, že toho nie je schopná žiadna z politických strán.
  5. Austrálčania kladú veľký dôraz na to, aby mali prístup k prírodnému prostrediu, a to sa premieta do ich budúcej ekonomickej istoty – prístup k prírode je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré Austrálčania zvažujú pri výbere vhodného miesta pre život. Obzvlášť to platí v Regionálnej Austrálii. Austrálčania veria, že prírodné prostredie je jednou z vecí, ktoré robia Austráliu šťastnou krajinou. Ako prechádzame zmenou ekonomickej štruktúry, ktorá je viac závislá od vedomostí v mestách a službách/ návštevníkoch v regiónoch, naša budúca bezpečnosť veľmi závisí od udržiavania zdravého životného prostredia. Preto každý, kto naznačuje, že v hre na zmenu podnebia veľa nezmôžeme, pretože tvoríme len malú časť globálnych emisií, je v najlepšom prípade krátkozraký a v najhoršom prípade je zástancom nebezpečnej politiky.


Obsah tohto článku bol získaný z Ipsos Issue Monitora – najdlhšie trvajúcej Austrálskej štúdie obáv obyvateľstva a Ipsos reportu Život v Austrálii – najväčšieho národného prieskumu hodnôt a životných podmienok.

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spoločnosť