Etnografia

Etnografia je technika kvalitatívneho prieskumu, ktorú charakterizuje dlhšie časové obdobie strávené s účastníkmi štúdie. Vďaka tomu sa vieme ponoriť do ich sveta, a tak lepšie pochopiť ich správanie.

Etnografia

Na čo slúži?

Etnografia nám pomáha pochopiť kultúrne zvyky a objaviť skryté potreby spotrebiteľov. Dostávame sa k jadru toho, na čom im záleží najviac, kto sú, ako žijú a čo riadi ich správanie. Prostredníctvom intenzívneho nahliadnutia do ich životov získavame hlbšie, bohatšie a presvedčivejšie poznatky, než nám umožňujú tradičné metódy prieskumu. Dokážeme tak rozlíšiť "skutočné ja" od "projektovaného ja" (toho, ako sa človek snaží pôsobiť navonok)

Ako funguje?

Naša etnografická práca je vykonávaná prostredníctvom špecializovaného centra etnografického prieskumu sídliaceho v Londýne (Ipsos Ethnography Centre of Excellence). Detailné zistenia komunikujeme prostredníctvom videí. V kontexte pozorovania vždy kladieme dôraz na okolité prostredie spotrebiteľov, takže všetky činnosti a interakcie sú zachytené na aktuálnom mieste - v obchode, v kancelárii, na ulici, v dopravnom prostriedku ... . Situácie posudzujeme z kultúrneho i behaviorálneho hľadiska tak, aby sme pochopili príčiny správania a následne našli možné intervencie, ktoré vedú k podpore požadovaného správania spotrebiteľa.

Etnografické dáta v teréne zachytávame pomocou aplikácie Ipsos Immersion. Zber dát touto cestou umožňuje využívať na vytváranie analytických prehľadov okrem verbálneho správania aj vizuálne dáta, čo nám pomáha získať širší kultúrny pohľad na správanie spotrebiteľa. 

Čím je naše riešenie unikátne?

Jadro etnografického prieskumu spoločnosti Ipsos (Ipsos ECE) tvoria etnografovia, antropológovia, pracovníci prieskumu trhu a filmári. Spolupracujeme na 24 trhoch s klientmi z verejného i súkromného sektora a máme organizačné centrá vo Veľkej Británii a USA. V posledných piatich rokoch sme získali ocenenia „Best Session“, „Best Newcomer“ a „Best Overall Contribution“ udeľované poprednou svetovou autoritou pre prieskum trhu Market Research Society (MRS). V roku 2014 sme vyhrali „Best Healthcare and Best Impact“ na udeľovaní cien Market Research Effectiveness.

Naše hĺbkové prieskumy v domácnostiach sú riadené vyškolenými prieskumníkmi špecializujúcimi sa na kvalitatívne prieskumy. Tie využívajú princípy antropológie a pomáhajú tak klientom pochopiť a vyhodnotiť spotrebiteľské správanie.