Global Science Organisation | Ipsos
Global Science Organisation

Global Science Organisation

OUR SOLUTIONS
Najmodernejšie vedecké poznatky v Ipsose, ktoré vás posúvajú vpred.

Naši klienti potrebujú transformačné postrehy. Potrebujú jasné a zrozumiteľné informácie o oblastiach, ktorými sa zaoberajú. Ipsos prináša inovatívne riešenia založené na najmodernejších poznatkoch vychádzajúcich ako z akademických poznatkov, tak z empirických validácií. Vďaka založeniu Global Science Organisation sa Ipsos podieľa na významných akademických a univerzitných programoch a tieto prielomové vedecké poznatky aplikuje vo svojich produktoch a službách.


Data science, umelá inteligencia, behaviorálna veda a neuroveda

Global Science Organisation (GSO) pokrýva všetky relevantné vedecké disciplíny zaoberajúce sa oblasťami, ktoré sú predmetom záujmu našich klientov. GSO funguje dvojfázovo. Najskôr je identifikovaný vedecký rámec (nezávisle na Service Lines či produktoch Ipsos), čo prináša nový pohľad na ponuku produktov. V druhej fáze sú tieto vedecké princípy validované a aplikované v Ipsos produktoch a službách.

Partnerstvá s významnými akademickými inštitúciami a prizvanie skúsených akademikov do Ipsos tímov je rámcom pre teoretické základy nášho vedeckého rozvoja. Tie sú najskôr empiricky validované na konkrétnych praktických príkladoch, kým sú integrované do Ipsos produktov a služieb. Naši vedci podporujú všetky Ipsos Service Lines, aby zaistili vedecky precíznu a konzistentnú exekúciu každého projektu pre každého klienta.

Unikátna kombinácia budovanie akademického vedomostného kapitálu, empirická validácia a vedecká podpora umožňuje Ipsosu doručiť škálovateľné a vedecky ukotvené riešenia po celom svete.