Healthcare Commercial Strategy & Advisory Services | Ipsos
Healthcare

Healthcare Commercial Strategy & Advisory Services

OUR SOLUTIONS
Poskytujeme stratégie založené na faktoch, ktoré pomáhajú formovať zásadné rozhodnutia naprieč klinickým, lekárskym a komerčným životným cyklom produktov.

Náš Commercial Strategy & Advisory Services tím poskytuje exkluzívne služby, aby podporil klientské tímy v komplexných a náročných oblastiach. Naša ponuka je štruktúrovaná do ôsmich základných častí:

  • Commercial strategy – posúdiť a optimalizovať pozíciu spoločnosti alebo produktu na trhu
  • Market landscape – posúdenie veľkosti alebo atraktivity oblasti konkrétneho typu terapie, produktu alebo trhu
  • Acquisition due diligence – posúdenie atraktivity produktu alebo spoločnosti, ktoré je založené na potenciáli trhu, finančných výhľadoch a konkurenčnom prostredí daného trhu
  • Forecasting & demand assessments – predpoveď maxima predajov a trajektórie predpokladaného rastu produktu alebo kategórie
  • DTC &Promotional Mix – zhodnotenie vplyvu DTC a iných marketingových propagácií
  • Competitive sensing – zber, overenie a posúdenie dát o (nielen) propagačných aktivitách konkurencie, aby mohli byť vytvorené úspešné marketingové stratégie pre Vašu značku
  • Lifecycle management (LCM) – vymedzenie potenciálu a hrozieb v rámci životného cyklu produktu a celého portfólia
  • Launch – stanovenie stratégie, tvorba komerčného plánu, príprava trhu, budovanie značky a celková príprava pre úspešný štart produktu na trhu

Náš Commercial Strategy & Advisory Services tím je skupina skúsených konzultantov s významnými úspechmi v budovaní úspešných komerčných stratégií pre klientov naprieč klinickým, lekárskym a komerčným životným cyklom. Ide o sofistikovaný a pragmatický konzultační tím, ktorý upevňuje robustné a na úspech zamerané partnerstvo s klientmi v akejkoľvek oblasti obchodných výziev.