Ilúzia stability: Čo trápi svet?

S použitím dát zbieraných posledných 100 mesiacov odhalíme dlhodobé trendy a prekvapivé vývoje sociálnych a politických obáv sveta

The Illusion of stabilityIpsos prieskum What worries the world (Čo trápi svet) diagnostikuje najväčšie sociálne a politické problémy na lokálnej i globálnej úrovni. 19 000 respondentov v 28 krajinách sveta sa pýtame na ich názor na najpálčivejšie problémy ich krajiny. Výsledky slúžia ako barometer nálady národov a identifikujú krátkodobé a dlhodobé zmeny v náladách verejnosti.

Prekvapivo, najväčšie problémy sú od začiatku prieskumu v roku 2010 pomerne stabilné. Podľa svetovej verejnosti medzi päť najväčších obáv patria: finančná/politická korupcia, chudoba a sociálna nerovnosť, nezamestnanosť, kriminalita a násilie a zdravotníctvo. V posledných mesiacoch sa stierali rozdiely medzi prvými tromi priečkami, najmä čo sa týka ich dôležitosti.

TOP 5 globálnych obáv

 

Tento prieskum označuje stabilitu za ilúziu, keďže sleduje niekoľko dramatických zmien v sociálnom a politickom kontexte a pomalé, ale stabilné zotavenie ekonomiky po globálnej finančnej kríze. Snažíme sa pochopiť stabilitu prvých priečok rebríčka TOP 5 počas poslednej dekády, najmä vzhľadom na rýchlo sa meniacu realitu a neistoty.

Respondentov sa tiež pýtame na ich názor na smerovanie ich vlastnej krajiny – či veria tomu, že krajina smeruje správnym smerom, alebo či z tejto cesty zišla. Aj keď si väčšina respondentov celkovo myslí, že sa ich krajina uberá nesprávnym smerom, zaznamenali sme aj isté úrovne optimizmu, ktoré korelujú s rastom ekonomiky v posledných deviatich rokoch. 42 % respondentov v 28 krajinách sveta si v roku 2018 myslelo, že sa ich krajina uberá správnym smerom, oproti 40 % v roku 2017 a 37 % v roku 2016.

Respondenti (%), ktorí tvrdia, že sa ich krajina uberá správnym smerom/nesprávnym smerom


V štúdii ďalej nájdete:

  • Ilúzia stability je narušená dlhodobými trendmi, ako sú stabilný a značný pokles nezamestnanosti ako jednej z dominantných globálnych obáv od roku 2010

  • Sledujeme nárast v ďalších významných otázkach, ktoré v TOP 3 dosahujú takmer rovnaké hodnoty
  • Najväčšou ekonomickou obavou je chudoba/sociálna nerovnosť (najmä vo vyvinutých krajinách) a obava o finančnú/politickú korupciu je značná vo všetkých sledovaných krajinách
  • Dojem, že niektoré zo zaznamenaných obáv sa môžu opierať o chybné vnímanie reality, napríklad imigrácia a kriminalita, môžu byť v istej miere ovplyvnené médiami
  • Sledujeme prvé náznaky rastúcich obáv nad enviromentálnymi otázkami, ktoré síce do dnešného dňa nezískali priečku medzi najväčšími globálnymi obavami, ale postupne rýchlo rastú a získavajú poprednejšie priečky v rebríčku

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť