Informačná vojna - výsledky prieskumu SK & CZ

Postoje k informačnej vojne sú na Slovensku dlhodobo stabilné. V Českej republike ubúda tých, ktorí vnímajú ČR ako súčasť informačnej vojny vedenej Ruskou federáciou.

Menej ako rok od prvej vlny prieskumu si 36 % Slovákov myslí, že naša krajina je súčasťou informačnej vojny vedenej Ruskom, čo je číslo, ktoré sa neodchyľuje od predchádzajúcich vĺn. Počet tých, ktorí si myslia opak, že informačná vojna je len zámienkou pre vlády, aby obmedzili slobodu prejavu a nepohodlné médiá, sa výrazne nezmenil. 

Otázka: Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje váš pohľad na vojnový konflikt na Ukrajine, resp. jeho vplyv na Slovensko? 

Ipsos výsledky prieskmumu, dezinformácie, informačná vojna

V Českej republike je situácia odlišná. Zatiaľ čo v marci a apríli 2022 s tým, že ČR je súčasťou informačnej vedie, ktorú vedie Rusko proti západným krajinám súhlasila polovica obyvateľstva, v júni a júli sa zvýšil počet tých, ktorí nemajú jasný názor na túto otázku. Necelý rok po spustení prvej vlny výskumu sa výsledky tej istej otázky výraznejšie líšia. Počet tých, ktorí majú pocit, že Česká republika je súčasťou informačnej vojny vedenej Ruskou federáciou, sa výrazne znížil, zatiaľ čo počet tých, ktorí považujú informačnú vojnu len za zámienku pre západné vlády na obmedzenie slobody prejavu a nepohodlných médií, sa zvýšil.

 

Informácie o prieskum a o Ipsose
Výskum sa uskutočnil 7. marca - 9. marca 2023 na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva Slovenska a 9. marca - 13. marca 2023 na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva Českej republiky.


Celkovo sa zúčastnilo 1017 respondentov na Slovensku a 1038 respondentov v ČR. Nástrojom na zber údajov boli online panely Ipsos Populacia.sk a Populacia.cz.


Výskum sa uskutočnil v spolupráci s výskumným konzorciom Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO).
Ipsos poskytuje komplexné služby v oblasti prieskumu trhu a verejnej mienky vrátane konzultačnej činnosti. Spolupracuje s pobočkami siete Ipsos v 90 krajinách sveta. Ipsos disponuje najväčším tímom uznávaných expertov na politické prieskumy na svete. S viac ako 30-ročnými skúsenosťami so skúmaním politických postojov a extenzívnou metodickou expertízou sprostredkováva svojim klientom informačne bohaté výsledky, založené na dôkladnom analytickom podklade. V oblasti politického prieskumu je Ipsos jednou z najcitovanejších agentúr vo Francúzsku, USA, Veľkej Británii či v Českej republike. 
Ipsos disponuje moderným technickým zázemím pre zber a spracovanie dát a využíva tiež know-how divízií špecializovaných na výskum značky a komunikácie, mapovanie trhu a segmentáciu, zákaznícku skúsenosť a manažment, kvalitatívny výskum a výskum verejnej mienky. Je členom organizácií ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, riadi sa ich etickými princípmi a metodickými pravidlami. 
 

 

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť