International Social Research | Ipsos
Public Affairs

International Social Research

OUR SOLUTIONS
Porozumenie občanom a spoločnostiam celého sveta.

Ipsos má dlhú históriu v realizácii medzinárodného sociologického prieskumu. Vďaka osvedčeným produktom a globálnej sieti Ipsos expertov sme najlepším partnerom pre potreby verejného a súkromného sektoru, agentúr, organizácií a vládnych orgánov.

Ipsos disponuje expertízou naprieč oblasťami medzinárodného rozvoja a programu verejnej diplomacie zahŕňajúcimi: poľnohospodárstvo, občiansku spoločnosť, zmierňovanie konfliktov, demokratické ľudské práva a vládnutie, ekonomický rast a obchod, vzdelávanie, financie a ekonomické začlenenie, životné prostredie a prírodné zdroje, rozvoj ľudských a inštitucionálnych kapacít, zdravie a výživa obyvateľstva, genderovú problematiku, medzinárodnú diplomaciu a spoluprácu, humanitárnu pomoc a pomoc pri katastrofách.

Ipsos Centrum udržateľného rozvoja pomáha sledovať pokrok vo vzťahu k cieľom udržateľného rozvoja OSN tým, že pomáha zefektívňovať rozvojovú spoluprácu cez pomoc vládam v zlepšovaní ich politík a služieb a cez pomoc súkromnému sektoru k lepšej udržateľnosti.

Naše medzinárodné štúdie sociologického prieskumu sú navrhované s ohľadom na ciele v oblasti medzinárodného prieskumu trhu našich klientov. Pre každý jednotlivý projekt vždy využívame tie najvhodnejšie kvantitatívne a kvalitatívne metodiky.