Ipsos na Slovensku rozširuje svoju ponuku v oblasti Healthcare

Ipsos sa stáva najväčším globálnym poskytovateľom priekumu trhu v oblasti Healhcare.

Ipsos je v oblasti Healthcare tradične silným hráčom. Do roku 2018 sme sa radili medzi jedných z najväčších poskytovateľov služieb prieskumu trhu v oblasti Healthcare. Rok 2018 bol ale pre Ipsos Healthcare kľúčový. Po globálnej akvizícii niekoľkých divízií spoločnosti GfK, ďalšieho silného hráča, sme sa stali najväčším globálnym poskytovateľom prieskumu trhu v oblasti Healthcare, s viac ako 1000 špecialistami vo viac ako 50 krajinách.
Ipsos Slovensko od svojho vzniku v roku 1997 úzko spolupracuje s pobočkou v Českej republike, v ktorej sa nachádza niekoľko špecializovaných tímov, ktoré operujú v celom regióne strednej Európy. Jedným z nich je aj tím zameraný na Healthcare, ktorý už vyše 20 rokov realizuje lokálne a medzinárodne prieskumy aj na Slovensku. Vďaka tomu máme na Slovensku skvelé zázemie v podobe online MEDICAL panelu LEKÁROV, ale aj panelu CHRONICKÝCH PACIENTOV. Zároveň máme na Slovensku kvalitnú a rozsiahlu sieť mystery shopperov, ako aj online panel populacia.sk.
Naše skúsenosti a produkčné zázemie sme sa rozhodli aktívnejšie ponúkať aj slovenským klientom, aby sme rozšírili ich možnosti pri výbere poskytovateľa prieskumu trhu na Slovensku. Globálne ale aj lokálne sme naše služby a tímy obohatili o produkty a expertízu spoločnosti GfK a dnes sa uchádzame o dôveru klientov z radov farmaceutických spoločností a iných subjektov pôsobiacich na Slovensku v oblasti Healthcare.


V prípade záujmu o viac informácií, prípadne o osobné stretnutie nás neváhajte kontaktovať:

Jakub Hankovský
Managing Director Ipsos Slovensko
jakub.hankovsky@ipsos.com 
 

Jana Bryknarová
Account Director Healthcare Ipsos stredná Európa
jana.bryknarova@ipsos.com