Ipsos Update – Júl 2021

Objavte nové globálne štúdie, v ktorých sa dočítate o rôznych zaujímavých témach. V júlovom Ipsos Update sa dočítate o postojoch k utečencom, LGBT +, kultúrnych vojnách a trvalo udržateľnom rozvoji.

Svetový deň utečencov: 20. jún bol opäť venovaný ľuďom, ktorí museli kvôli ochrane svojho života opustiť rodnú krajinu a požiadať o azyl. Ipsos globálny prieskum (naprieč 28 krajinami) venovaný tejto téme ukázal, že principiálne stanoviská respondentov neodzrkadľujú skutočnú realitu. Aj napriek tomu, že majoritná časť respondentov vo všeobecnosti prejavuje podporu komunite, ich postoje sa mierne líšia ak ide o prax v ich rodnej krajine.

LGBT+ Pride: Spôsob akým ľudia definujú svoju rodovú identitu a sexuálnu orientáciu odhalil určité generačné rozdiely. Hĺbková štúdia mapuje výsledky z 27 krajín.

Rozdielnosť a kultúrne vojny: Chudobní vs. bohatí, politické sympatie, sociálna trieda/status - aj tieto parametre zapríčiňujú v spoločnosti napätie. Prečítajte si ako respondenti po celom svete vnímajú tieto „kultúrne vojny“.

Ciele udržateľného rozvoja: V roku 2015 stanovili svetoví lídri 17 cieľov pre lepší svet. Po 6 rokoch sme sa spýtali verejnosti ako vnímajú progres a priority v tejto oblasti. Väčšina respondentov v 20 z 28 krajín zastáva názor, že vláda v ich krajine nerobí pre túto tému dosť.

Digitálny doktor: Výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný v 14 krajinách ukázal aký rozdiel môže spôsobiť jeden rok. Healthcare špecialisti po celom svete, počas pandémie, výrazne rozšírili svoje vedomosti a skúsenosti s „digitálnym zdravím“. Bude tento trend pokračovať aj v nadchádzajúcom období?

Čas rozhodnúť sa: Nová Ipsos štúdia skúma vplyv reakčného času v kontexte rôznych prieskumných metód. Viete ako vám môže pomôcť meranie reakčného času s rastom vašej značky?

Buďte reálni, buďte kreatívni: Pokiaľ ide o kreatívnu komunikáciu, tak existuje veľa ciest k úspechu. Pozrite sa na príklady z dobrej praxe a zistite, ktoré kreatívne stratégie zafungovali.

Spoločnosť