Ipsos Update – Máj 2019

Automatizácia v doprave, kreativita v biznise či ekologická udržateľnosť, to sú témy aktuálneho Ipsos Update.

Automatizácia môže významným spôsobom zmeniť mnoho oblastí bežného života, vrátane dopravy. Štúdia Driveless Futures? zhŕňa najčerstvejšie poznatky z oblasti autonómnej dopravy. Ľudia sa o technológiu autonómnych áut zaujímajú, zároveň sú k nim však skeptickí. Miera záujmu sa líši podľa regiónu. Vo Veľkej Británii a v Nemecku sa občania obávajú prenechať riadenie na aute samotnom a preferujú riadiť sami, na druhou stranu Číňania a Japonci sú viac pripravení prenechať riadenie auta na technológie. Rovnako ako v prípade ostatných novo sa vyvíjajúcich technológií sú dôvera a bezpečnosť oblasťami, z ktorých majú ľudia najväčšie obavy. Tak isto platia aj generačné rozdiely. Aj keď starší vodiči patria častejšie medzi tých, ktorí si nové autá kupujú, omnoho menej majú záujem o vybavenie ako plne automatického parkovania, tak plne autonómneho riadenia či tele-diagnostiku v porovnaní s mladšou generáciou.

Kreativita je pre úspech značiek kľúčová – nájsť originálny a ľahko provokatívny spôsob pre získanie pozornosti zákazníka je dôležitý obchodný cieľ. Výskum a pretestovanie pomáha značkám určiť najvhodnejší kreatívny prístup, avšak trvalé výsledky nie je možné zaručiť. Pozorujeme, že efekt kampane z dlhodobého hľadiska klesá. Jedným z dôvodov je prílišné zameranie na okamžitý efekt. Štúdia Selling Creative Research Short ukazuje, že získanie metrík a insightov je tá jednoduchšia časť. Kľúčové, čo rozhoduje o úspechu je, akým spôsobom sú tieto informácie využité. Ako z kreatívneho výskumu vyťažiť maximum? Experti radia:

  • mať jasne definovaný biznis cieľ ako súčasť kreatívneho briefu

  • vytvoriť správne podmienky pre spoluprácu všetkých zúčastnených subjektov
  • dáta využívať ako podporné informácie – v kontextu všetkých ostatných informácií

​​​​​​​Témou udržateľnosti a ochrany životného prostredia sa Ipsos zaoberá dlhodobo. Výsledky medzinárodného výskumu Global Advisor, realizovaného v 28 krajinách sveta, ukazuje na rastúce obavy globálnych občanov zo stavu životného prostredia. Hlavné zistenia z výskumu:

  • Za tri najväčšie environmentálne problémy ľudia považujú globálne otepľovanie / klimatické zmeny (37 %), znečistenie ovzdušia (35 %) a problém s množstvom odpadu, ktorý vytvárame (34 %). Obavy z týchto problémov od minulého roka vzrástli.

  • 81 % globálnych občanov vyjadruje svoje obavy z jednorazových nerecyklovateľných odpadov.

  • Ľudia síce uvádzajú, že sú ochotní podniknúť niektoré kroky ku zníženiu odpadu, nie sú však príliš ochotní prijať významnejšie zmeny vo svojom nákupnom správaní. Viac ako polovica ľudí je ochotná používať opakovane jednorazové výrobky (56 %) a nakupovať výrobky z recyklovateľných materiálov (51 %). Iba 14 % je však ochotných priplatiť si za výrobok, ktorý nemá nerecyklovateľný obal.

Detailné informácie a ďalšie témy nájdete nižšie v priloženom dokumente.

Spoločnosť