Koronavírus by mal mať podľa predpovedí vplyv na finančné trhy a globálnu ekonomiku

Polovica vidí vírus ako svetovú hrozbu a väčšina vo všetkých krajinách verí, že bude trvať niekoľko mesiacov, kým sa dostane pod kontrolu

VirusPodľa online prieskumu Ipsosu, realizovanom 14. a 15. februára tohoto roku v deviatich veľkých krajinách, Japonsko s najväčšou pravdepodobnosťou súhlasí s tým, že prepuknutie korona vírusu bude mať dopad na finančné trhy a globálnu ekonomiku (84 %), nasledovaní sú Austráliou (80 %), Talianskom (78 %), Ruskom (76 %), Kanadou (76 %) a Francúzskom (73 %). Naopak väčšina opýtaných v USA (60 %) a Spojenom kráľovstve (60 %) hovorí o menšej pravdepodobnosti vplyvu na ekonomiku.

Analýza demografického profilu jednotlivých krajín nasvedčuje tomu, že u osôb vo vyšších príjmových skupinách je väčšia pravdepodobnosť, že súhlasia s tým, že vírus bude mať dopad na finančné trhy. Prieskum bol realizovaný medzi viac ako 9000 obyvateľmi Austrálie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Ruska, Spojeného kráľovstva a USA.

Dvaja z troch obyvateľov Japonska vidia vírus ako veľkú alebo veľmi veľkú hrozbu pre svet (66 %), nasledovaní sú Talianskom (59 %), Austráliou (57 %), Nemeckom (54 %), Francúzskom (52 %) a USA (52 %), kým niečo menej ako polovica obyvateľov je to v Spojenom kráľovstve (47 %), Rusku (46 %) a v Kanade (42 %).

Tieto zistenia sú v súlade s predchádzajúcou štúdiou realizovanou 7. - 9. februára 2020:

  • Mierny nárast vo vnímaní hrozby: Nemecko (+5), Spojené kráľovstvo (+4), Rusko (+4), Francúzsko (+3)
  • Bezo zmeny vo vnímaní hrozby: Japonsko, Kanada
  • Mierny pokles vo vnímaní hrozby: Austrália (-4) a USA (-3)

Pre porovnanie, vnímaná úroveň individuálneho ohrozenia zostáva stabilná alebo mierne poklesla vo všetkých krajinách okrem Japonska, kde jeden zo štyroch obyvateľov vníma vírus ako veľkú alebo veľmi veľkú hrozbu pre seba samého (nárast 9 bodov oproti minulému týždňu). Vnímanie osobného ohrozenia je najnižšie vo Francúzsku (7 %) a v Kanade (5 %).

Väčšina u každej dopytovanej krajine verí, že vypuknutie korona vírusu nebude v dohľadnej dobe zastavené. Menej ako 1/10 verí, že by sa vírus podarilo zastaviť teraz, kým 7/10 hovorí, že vypuknutie vírusu bude trvať niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie. S týmto najviac súhlasia Japonci, kde 88 % opýtaných hovorí, že zastavenie vírusu bude trvať niekoľko mesiacov alebo dlhšie. Rusi a Američania majú opačnú mienku, s týmto názorom súhlasí 60 % opýtaných.

Viac informácií ohľadom Zdravie

Spoločnosť