Ľudia sa viac boja hackerov ako útokov na vlastné súkromie

Napadnutie hackermi a nukleárne/chemické útoky vnímané ako najväčšie hrozby sveta

hackerPo dvoch rokoch stagnácie má čoraz viac ľudí pocit, že sa svet za posledný rok stal nebezpečnejším miestom pre život. Nová štúdia Global Advisoru uskutočnená v mene Medzinárodného fóra bezpečnosti z Halifaxu zistila, že 80 % ľudí z 28 krajín sveta zastáva názor, že sa svet stal za posledný rok nebezpečnejším.

Ide o nárast v hodnote 6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, po poklese o 10 % oproti roku 2016. Tento pocit je najsilnejší v krajinách Latinskej Ameriky, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy predstavujú deväť z desiatich krajín, ktoré cítia, že svet sa stal nebezpečnejším.


Kde vidíme nebezpečenstvo

  • Peru (93%)
  • Kolumbia (91%)
  • Mexiko (89%)
  • Čile (88%)
  • Južná Afrika, Turecko (87%)

Okrem toho menej ako polovica z 18 500 opýtaných (46%) uviedla, že sa veci na svete zlepšujú.

Darrell Bricker, CEO Vzťahov s verejnosťou povedal, že nedávne politické turbulencie v Latinskej Amerike mali pozoruhodný dopad na pocit bezpečia medzi obyvateľmi. „To tiež prispelo k celkovému nárastu neistoty vo svete,“ povedal Bricker.


Čo sú najväčšie hrozby?

Hrozba číslo jedna, ktorej ľudia vo svete čelia, je strach z toho, že budú v budúcom roku hacknutí pre podvodné alebo špionážne účely. Takto vníma situáciu 75 % respondentov, čo je oproti predošlému roku nárast o 5 %.

Obavy z nukleárnych alebo chemických útokov taktiež oproti minulému roku narástli. Druhé miesto v rebríčku obsadili potom, čo ich ako hrozbu označilo 68% ľudí.

Obavy z teroristických útokov vzrástli nepatrne, nárast je vo výške 1% oproti roku 2018, kedy to predstavovali 65 %. V roku 2017 dosiahli ešte vyššie hodnotenie – 72 %. Najmä obyvatelia Veľkej Británie (90 %) sa cítili teroristickými útokmi ohrození, tesne nasledovaní Indiou (87 %), Ruskom (87 %), Tureckom (86 %), Francúzskom a Španielskom (85 %).

Oproti roku 2018 narástlo vnímanie ohrozenia osobnej bezpečnosti a bezpečnosti rodiny, násilný konflikt medzi etnickými alebo menšinovými skupinami, zdravotná epidémia alebo ozbrojený konflikt s inou krajinou. Nárast vo všetkých prípadoch predstavoval 3 %.
 

Graf


Dôvera vo vlády

Okrem riešenia prírodných katastrof majú ľudia najvyššiu mieru dôvery (52 %) voči vláde v poskytovaní ochrany proti zdravotnej epidémii. Táto dôvera bola najvýznamnejšia vo vyspelých krajinách, ktoré tvorili sedem z 10 TOP krajín v tejto kategórii.

Globálne iba polovica alebo menej ako polovica respondentov dôveruje vláde pri ochrane proti teroristickým útokom, násilným konfliktom medzi etnickými a menšinovými skupinami, ozbrojeným konfliktom s inou krajinou, nukleárnym alebo chemickým útokom alebo hackerského útoku na osobné dáta.

Viac ako polovica (52 %) hovorí, že pri súčasnej situácii vo svete by ich vláda mala navýšiť výdavky do ozbrojených zložiek.
 

Obavy o klimatické zmeny

Zo všetkých hrozieb, ktorým momentálne vo svete čelíme, mali ľudia najväčšiu dôveru v to, že ich ich vlády dokážu ochrániť ak v najbližších 12 mesiacoch dôjde k prírodnej katastrofe. Tento názor je rozšírený v rozvíjajúcich sa a rozvojových trhoch.

Ľudia zároveň označili hrozbu veľkej prírodnej katastrofy vo svojej krajine v budúcom roku za tretiu najväčšiu obavu (66%). Obava z tejto environmentálnej hrozby od roku 2010 vzrástla o 11%.

45 % ľudí hovorí, že ich krajina robí, čo je vhodné a primerané na boj proti zmene klímy. Tento pocit bol najrozšírenejší v rozvíjajúcich sa trhoch, na čele s Čínou (84 %), Indiou (75 %), Malajziou (65 %), Saudskou Arábiou (65 %), Peru a Ruskom (60 %).

Celkové výsledky štúdie môžete nájsť tu.


Štúdia bola realizovaná v období 23. august až 6. september 2019 v 28 krajinách sveta prostredníctvom Ipsos Online panelu.

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť