/MAREC 2023/ VÝSLEDKY VOLEBNÉHO MODELU

PRIESKUM VOLEBNÝCH PREFERENCIÍ POLITICKÝCH STRÁN – MAREC 2023

Pre Denník N sme realizovali najnovší prieskum volebných preferencií. Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1017 respondentov starších ako 18 rokov v dňoch 7. 3. až 9. 3. 2023 pomocou on-line zberu dát. Vzorka respondentov je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu, vzdelania, národnosti a veľkosti miesta bydliska.

Volebná účasť by bola 70 % a výsledky by boli nasledovné: 

 

Ipsos, Slovensko, Bratislava, 2023, marec, volebný model

 

Oproti predchádzajúcim mesiacom prišlo k zmene podpory strán SMER – SD a HLAS – SD, pričom SMER zaznamenal rast a HLAS naopak pokles. Počas marcového zberu boli v prieskume zaradené novovzniknuté alebo ohlásené strany Demokrati, Modrí a Jablko. Najväčšiu podporu z nich získala strana Demokrati, ktorá sa umiestnila tesne pod hladinou 5 %. Pod hladinu zvoliteľnosti klesla aj strana OĽANO. 
Do parlamentu by sa dostalo 7 strán.

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť