Marketing v časoch plných zmien

Prehodnotenie ôsmich motivátorov nákupu v súvislosti s COVID-19.

Pandémia koronavírusu je jedinečnou udalosťou, ktorú marketéri, tak ako každý z nás, zažívajú prvýkrát. Plánovanie pre značky v týchto mimoriadnych časoch predstavuje skutočnú výzvu a vyžaduje nové nástroje a stratégie pre dosiahnutie úspechu.

Aj keď súhlasíme s tým, že sa spôsob a kontext nákupu môžu časom zmeniť, nemení sa to, prečo si ľudia danú značku kupujú. Väčšina správaní pri nákupe značky môže byť spätá s jednou zo základných motivácií.

V tomto článku hovoríme o tom, že treba:

  • Mať na pamäti základné ľudské motivácie, ktoré ovplyvňujú nákup značky a spotrebu.
  • Prispôsobiť posolstvo značky tak, aby odzrkadľovalo meniace sa časy, pričom treba zachovať vernosť základnej motivácii, ktorú značka napĺňa.

S pomocou rámca Ipsos Censydiam zdôrazňujeme osem základných ľudských motivácií, ktoré ovplyvňujú nákup značky. Posudzujeme tiež to, ako značky prispôsobujú svoju komunikáciu počas pandémie tak, aby reagovali na tieto základné motivácie, aj s uvedením niekoľkých príkladov.