Meniaci sa kontext, meniace sa priority

Prišiel čas na strategický reset?

PictureMeniace sa podložie našej súčasnej multidimenzionálnej krízy malo bezpochybne dopad aj na kontext, v ktorom žijeme svoje životy, ako aj na naše rozhodnutia.  Iným spôsobom nadväzujeme spoločenský kontakt, zmenil sa spôsob, ktorým pracujeme, inak stanovujeme priority, iným spôsobom nakupujeme aj konzumujeme – a takisto sa aj ináč rozhodujeme.

V tomto dokumente vysvetľujeme, prečo je teraz ten správny čas pre značky, aby prehodnotili svoju stratégiu a základné skutočnostui, kvôli ktorým vznikli. Odvolávajúc sa na databázu Ipsosu Brand Health Tracking , skúmame narastajúce dôkazy toho ako ľudia robia nové a odlišné rozhodnutia v odpovedi na meniaci sa kontext našej doby – porovnávajúc údaju z časových období pred a počas pandémie.

V čase hlbokých vnútorných aj vonkajších kontextových zmien, kedy sa ľudia pozastavia s cieľom nastaviť si priority, sa musia značky prispôsobiť, ak chcú poskytnúť to, čo konzumenti očakávajú, keďže sa ich kritériá a očakávania menia.

Ako to je teda v Vašou značkou? Robíte rozhodnutia naďalej na základe zastaralých poznatkov z obdobia pred pandémiou?

Naše údaje nám hovoria, že mnohí sa snažia spraviť odlišné rozhodnutia, ktoré viac odzrkadľujú obdobie, v ktorom žijeme a hodnoty, ktoré zastávame.

 

Stiahnuť