Meranie čítanosti tlače
Audience Measurement

Meranie čítanosti tlače

OUR SOLUTIONS
Porozumenie správania čitateľov naprieč vydavateľskými médiami.

Pomáhame vydavateľom distribuujúcim noviny, časopisy a online obsah, aby porozumeli veľkosti, zloženiu a toku svojich čitateľov medzi rôznymi titulmi a platformami. Tieto dáta sú zdrojom rozhodnutí o tom, ako najlepšie maximalizovať čitateľov zaujímavým obsahom a ako propagovať špecifický obsah čitateľom vysokej hodnoty. Dáta sú naviac využívané pre predaj reklamného inventára medzi mediálnymi spoločnosťami a mediálnymi agentúrami nakupujúcimi v mene marketérov.

Ipsos využíva celý súbor metód pre meranie čitateľov novín a časopisov vo viac ako 40 krajinách celého sveta – viac ako akákoľvek iná agentúra. Všeobecne regrutujeme reprezentatívne vzorky dospelej populácie (metódou face-to-face alebo telefonicky) a žiadame ich, aby sa zúčastnili 25-35 minútového prieskumu týkajúceho sa ich čitateľských návykov naprieč a medzi titulmi a platformami.

Pri tituloch, ktorých publikum je príliš malé pre celonárodné prieskumy, vyvinul Ipsos unikátny modelový postup založený spolu s ďalšími vstupnými dátami na sčítaní ľudu. To umožňuje vytvorenie odhadov danej čitateľskej cieľovej skupiny aj pre tie najmenšie noviny.

Pre zber informácií o celkovej cieľovej skupine daného vydavateľstva (napr. vrátane čitateľov tlačenej, online aj mobilnej verzie) sme vyvinuli inovatívny postup pre klienta vo Veľkej Británii. Respondentov prieskumu sme požiadali, aby si po tom, čo dokončia štandardné čitateľské rozhovory, nainštalovali software na zariadenie, ktoré používajú pre prístup k novinám a časopisom. To nám umožnilo identifikovať kedy a na ako dlho naši respondenti chodia na webové stránky a aplikácie vydavateľa, zatiaľ čo sme vopred vedeli, ktoré tlačené tituly tvrdili, že čítajú. Pochopením duplicity publika medzi platformami sme schopní to potom premietnuť na celú populáciu. Tento prístup je k dispozícii k aplikácii, aj v iných krajinách.

Prieskumy čitateľov sú stále robené predovšetkým pomocou face-to-face metód založených na pravdepodobnosti, ktoré ponúkajú veľmi kvalitné dáta, často však za vysokú cenu. Ipsos pracuje na tom, aby cenu prieskumov znížil tým, že testuje metódy online zberu dát a dokonca regrutáciu a zber dát pomocou online panelov. Naviac v niektorých krajinách sa zvažuje spolupráca s ostatnými systémami merania médií.