Meranie sledovanosti TV/videa
Audience Measurement

Meranie sledovanosti TV/videa

OUR SOLUTIONS
Maximalizuje a speňažuje divákov sledujúcich televíziu či videá.

Pomáhame mediálnym spoločnostiam, ktoré ponúkajú TV a/alebo video obsah, aby porozumeli a využili veľkosť, zloženie a tok svojich divákov medzi rôznymi stanicami a platformami. Tieto dáta sú zdrojom rozhodnutí o tom, ako najlepšie maximalizovať príťažlivosť videa pre publikum a ako propagovať špecifické programy vysoko potenciálnym divákom. Dáta sú naviac využívané pre predaj reklamného inventára medzi mediálnymi spoločnosťami a mediálnymi agentúrami nakupujúcimi v mene marketérov.

Pre elektronické meranie sledovanosti používa Ipsos novú generáciu meračov založenú na softvéri s jednoduchou alebo minimálnou inštaláciou. Náš MediaCell Smartphone merač je pasívny do tej miery, že jediné čo od ľudí očakávame je, že budú mať svoje telefóny nablízku, tie budú zapnuté a napojené na internet. Naše riešenie vo forme aplikácie pridáva k meraniu televíznej sledovanosti minimálne náklady na hardvér. Pre respondentov to je príjemné a systém beží nenápadne na pozadí, doma aj mimo domov, a meria používanie tabletov a mobilných telefónov ako sledovacích zariadení a tak isto vystavenie účastníka televíznemu obsahu.