Meranie výdavkov na reklamu
Audience Measurement

Meranie výdavkov na reklamu

OUR SOLUTIONS
Poskytuje dôkaz o doručení reklamy a konkurencieschopných spravodajských informáciách.

Ponúkame nezávislý monitoring reklamných aktivít v hlavných médiách (TV, rádio, noviny, časopisy, online a vonkajšie médiá), ktorý s pomocou overenia treťou stranou preukáže, že reklama sa objavila, tak ako bola zadaná. Toto poskytuje marketérom nenahraditeľné konkurenčné informácie.

Ipsos tímy nepretržito monitorujú televízne stanice a rádiostanice a zaznamenávajú každú reklamnú aktivitu, ktorá je zaradená podľa názvu značky a produktovej kategórie tak, aby bola umožnená efektívna analýza. Ďalej tak isto v rámci sledovania kampaní hľadáme a zaznamenávame reklamu objavujúcu sa v tlačených médiách. Pri webových stránkach sú používané automatické „prehliadače“, ktoré priebežne monitorujú a zaznamenávajú reklamy objavujúce sa na jednotlivých stránkach. Tam, kde sú zahrnuté aj vonkajšie panely, sú miesta priebežne navštevované, reklama je zaznamenávaná a nahrávaná do systému.