Mystery Shopping | Ipsos
Mystery Shopping

Mystery Shopping

OUR SOLUTIONS
Meranie schopnosti firiem doručiť zákazníkom všetko, čo im cez svoje značky sľubujú – naprieč každým trhom, časťami zákazníckeho procesu a rôznymi kanálmi.

Mystery Shopping je objektívna, nestranná spätná väzba od vyškolených „zákazníkov“ – mystery shopperov – využívaná k meraniu dodržiavania firemných štandardov naprieč trhmi, časťami zákazníckeho procesu a obchodnými kanálmi – fyzickými, telefonickými a digitálnymi atď.

Máme rozsiahle skúsenosti s partnermi z rôznych sektorov – vrátane luxusného segmentu, bankovníctva, poskytovateľov technologických a telekomunikačných služieb, čerpacích staníc a obchodov so zmiešaným tovarom, automobilových dealerov, reštaurácií a ďalších. Prevádzková konzistencia je kľúčová, a práve Mystery Shopping je najlepším prieskumným nástrojom pre jej meranie. Mystery shopping je spoľahlivý, opakovane využiteľný a veľmi populárny – čo zdôrazňuje aj fakt, že jeho globálna hodnota dosahuje dvoch miliárd dolárov, na ktorom má IPSOS najväčší trhový podiel.

Ipsos po celom svete ponúka programy, ktoré poskytujú lepší design, lepšiu realizáciu a väčší vplyv.

Zaoberáme sa otázkami súvisiacimi s biznisom naprieč celou vašou spoločnosťou, vrátane:

  • Prevádzka: Ako sa darí obchodným predajcom vo vzťahu ku značke a firemným štandardom?
  • Prieskum trhu/poznatky: Aké osvedčené postupy je možné od konkurencie získať?
  • Ľudské zdroje: Ako efektívne predajcovia využívajú nové vzdelávacie programy?
  • Marketing/predaj: Ako efektívne bolo zavedenie nového produktu? Aký dopad majú propagačné ponuky?
  • Regulácia/Dodržiavanie pravidiel: Poznajú a dodržiavajú zamestnanci zákonné nariadenia?
  • Riadenie dodávateľského reťazca: Ako efektívna je stratégia distribučných a komunikačných kanálov? Ktorí partneri propagujú Vašu značku oproti konkurencii?

Pre meranie dodržiavania jednotnej filozofie a štandardov spoločnosti nasadzujeme vyškolených zákazníkov, aby zhodnotili jednotlivé lokality, webové stránky, aplikácie a kontaktné centrá. Títo mystery shopperi navštevujú prevádzky alebo nakupujú produkty a služby. Následne vypĺňajú vopred definovaný dotazník, ktorý určí, do akej miery sú vyššie spomínané štandardy dodržiavané. Naše tímy odborníkov analyzujú nazhromaždené dáta, integrujú ich s ďalšími poznatkami z prieskumov a následne privádzajú informácie k životu prostredníctvom manažérskych dashboardov, videí či storytellingu a dodávajú klientom kľúčové odporučenia, ktoré sú napojené na ich reálne obchodné otázky.

Mystery Shopping zastrešuje:

  • Zákaznícky zážitok – Ide o „štandardnú“ službu Mystery Shoppingu, v rámci ktorej sú vyžadované podrobné hodnotenia jednotlivých firemných procesov. Naši expertne vyškolení zákazníci identifikujú medzery medzi problematickými procesmi naprieč kanálmi.
  • Micro Shops – Ide o malé a cielené mystery merania, ktoré je možné rýchlo implementovať a potom v krátkom čase vyhodnotiť. Micro Shops využívajú krátke dotazníky a v prípade väčšieho objemu sa realizujú formou crowdsourcingu.
  • Komplexné hodnotenie zážitku – Hodnotení spokojnosti obsahujúce rady pre zlepšenie obchodných procesov s možnosťou dodania potrebných výsledkov na každej meranej lokalite.

Výsledky zo všetkých našich služieb je možné doručiť za využitia rôznych obchodných a komunikačných kanálov – kamenné predajne, online kanály (email, aplikácia, web, sociálne médiá a pod.) a telekomunikácie (kontaktné centrá, pobočky).

Dôležitou súčasťou našich služieb sú sofistikované technologické platformy, ktoré umožňujú mobilný zber dát, poskytovanie spätnej väzby v reálnom čase, moderný reporting a aj spätnú väzbu prostredníctvom videa. Spoločnosť IPSOS však neposkytuje iba analytické a poradenské služby, ale aj vzdelávacie programy, tréningy a workshopy zamerané na design procesov a rozvoj zamestnancov.

Staňte sa Ipsos Mystery Shopperom