Naša história

1975 - 1982

Vytvorenie novej vízie a unikátneho tandemu

Didier Truchot zakladá v Paríži vo francúzsku Ipsos. Hlavný cieľ: byť klientom bližšie.

V roku 1982 do Ipsosu prichádza Jean-Marc Lech a stáva sa spoluvlastníkom podniku po boku Didiera Truchota.

Logo Ipsos 1975

1983 - 1989

Ipsos sa stáva piatou najväčšou výskumnou agentúrou vo Francúzsku

Ipsos Campaigns 1984

1990 - 1998

Expanzia do Európy a Ameriky

Prvá akvizícia mimo Francúzsko; Ipsos sa stáva Európskou výskumnou spoločnosťou; Ipsos expanduje do Severnej Ameriky a Latinskej Ameriky.

V roku 1992 vznikla v Českej republike spoločnosť Tambor, ktorá v roku 1997 otvorila svoju pobočku aj na Slovensku. Po dynamickom vývoji sa firma stala v roku 2007 súčasťou siete Ipsos – jednej z najväčších svetových prieskumných agentúr.

Ipsos Campaigns 1997

1999 - 2010

Organizácia podľa špecializácií

V r. 1999 Ipsos vstupuje na Parížsku burzu cenných papierov.

Ipsos Campaigns 2002

2011 - 2013

Akvizícia firmy Synovate

Akvizícia posilňuje pozíciu Ipsosu medzi tzv. veľkou štvorkou.

Tambor sa pripojil k Synovate v roku 2011, aby pomohol posilniť našu pozíciu a rozšíriť naše portfólio produktov a riešení nielen globálne, ale aj na Slovensku. Od roku 2013 používame názov Ipsos na Slovensku.

 

APAC_map

2014

« New Way »

Ipsos spúšťa svoj program New Way pre podporu klientov pri zavádzaní zmien.

Založenie nadácie Ipsos Foundation.

Ipsos Campaigns 2014

2015

1975-2015: 40 rokov existencie

Ipsos prijíma nové motto “Game Changers”.

Logo ipsos 2015

2018 - 2019

« Total Understanding »

Ipsos starts a new transformation project aimed at achieving faster growth: "Total Understanding".

Total Understanding campaign

 

Ipsos na Slovensku

Z hľadiska dosiahnutého ročného obratu sme tretia najväčšia prieskumná agentúra na Slovensku, prvá v Českej republike a druhá v Maďarsku. Vďaka tímu odborníkov na prieskum trhu ponúkame množstvo prieskumných nástrojov, ktoré zodpovedajú vaše potreby.

V roku 1992 vznikla v Českej republike spoločnosť Tambor, ktorá v roku 1997 otvorila svoju pobočku aj na Slovensku. Po dynamickom vývoji sa firma stala v roku 2007 súčasťou siete Ipsos – jednej z najväčších svetových prieskumných agentúr.

V roku 2011 sme sa spojili s prieskumnou sieťou Synovate, vďaka čomu sme posilnili svoju pozíciu a rozšírili portfólio produktov a riešení nielen na globálnej úrovni, ale aj pri štúdiách realizovaných na Slovensku. Od roku 2013 používame na Slovensku názov Ipsos.

V roku 2015 vznikol v Prahe Ipsos Central Europe Cluster pokrývajúci Českú republiku, Slovensko a Maďarsko a od októbra 2016 aj Rakúsko. Náš cluster od roku 2016 riadi celosvetový Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre.