Nový svet: Presun prieskumu do online prostredia

Rozhodnutie presunúť prieskum do online prostredia by nemalo byť otázkou "či", ale "kedy".

reasearchS pokrokom v technológiách a rastúcim prístupom k internetu je online prieskum uskutočniteľnejší ako kedykoľvek predtým.

Hlavnými aspektmi prechodu prieskumu z offline do online prostredia by, pre organizácie a pracovníkov prieskumných agentúr na celom svete, mali byť úspora času a nákladov, rovnako ako aj nové funkcie, ktoré online výskum ponúka.

Rozhodnutie urobiť tak nie je vždy jednoduché, pretože zmena často vedie k narušeniu trendov v údajoch. Online a offline určite nie sú vzájomne zameniteľné; vzorka populácie a odpovede respondentov sa budú v každom prípade líšiť.

Ale je možné pripraviť sa na to a riadiť túto zmenu. Ipsos odporúča posúdiť každú zmenu prípad od prípadu. Zároveň je dobré si držať na pamäti niekoľko osvedčených postupov:

  • Očakávajte zmenu
  • Urobte čistý zlom
  • Testuje paralelne, pokiaľ to je možné
  • Merajte korelácie
  • Kalibrujte údaje
  • Minimalizujte rozdiely

Tento dokument popisuje kľúčové poznatky Ipsosu z pohľadu dlhoročných skúseností s presunom prieskumných programov online. Jeho cieľom je pomôcť klientom robiť informované rozhodnutia o tom, kedy a ako prejsť, a čo očakávať.

Viac informácií ohľadom Technológie a telekomunikácie

Nové služby