Open Exchanges | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Open Exchanges

OUR SOLUTIONS
Preskúmajte témy, kategórie, značky. Vyvíjajte koncepty a komunikáciu.

Tradičné metódy prieskumu ako sú skupinové diskusie a hĺbkové rozhovory, sme obohatili o gamifikáciu, voľné interakcie medzi zákazníkmi a spoluprácu zákazníkov s klientmi. Nazvali sme ich Open Exchanges.

Open Exchanges

Pre každý typ business výzvy máme určité riešenie:

  • Ako podporiť prijatie nového produktu: organizujeme Bridge Duets medzi užívateľom a potenciálnym užívateľom.

  • Ako optimalizovať koncept: vo veľkej miestnosti vedieme Dynamic Exchanges v režimu co-creation medzi klientmi a 15-20 spotrebiteľmi rozdelenými do cieľových skupín.

  • Ako inšpirovať in-store stratégie: pre porovnanie niekoľkých rôznych obchodov robíme s nakupujúcimi Store Treks
  • Ako optimalizovať jednotlivé body v path-to-purchase: organizujeme kombinácie Co-Shopping sessions s použitím spy-glasses a Co-Browsing sessions, ktoré v plnej miere zaznamenávajú orientáciu zákazníka v online priestore.