Optimizmus spotrebiteľov na celom svete sa dostal na najvyššiu úroveň posledných deviatich mesiacov

Desať krajín vykazuje výrazný medzimesačný nárast spotrebiteľského sentimentu.

Na začiatku nového roka vykazuje Index Ipsosu o globálnej dôvere spotrebiteľov nárast o deväť desatín jedného bodu v porovnaní s minulým mesiacom na 43.4. Po relatívnej stabilite mesiacov november a december je spotrebiteľský sentiment celosvetovo na svojej najvyššej úrovni od apríla 2020. Napriek tomu je však index nižší o 5.2 bodu v porovnaní so situáciou pred vypuknutím pandémie z januára 2020 a je o 3.2 bodu nižší ako jeho historický priemer za posledných 10 rokov.

Globálny index dôvery spotrebiteľov je priemerom národných indexov 24 svetových trhov. Vychádza z mesačného prieskumu vykonanom na viac ako 17 500 dospelých vo veku do 75 rokov na online platforme Ipsos Global Advisor.

Za tento mesiac zaznamenalo 10 krajín výrazný nárast svojho národného indexu v porovnaní s decembrom 2020: India (+3.4), Maďarsko (+2.2), Argentína (+2.1), Belgicko (+2.0), Kanada (+2.0), Saudská Arábia (+1.7), Poľsko (+1.7), Austrália (+1.6), Izrael (+1.6), a Čína (+1.5).

Iba Japonsko (-1.9) vykazuje výrazný pokles národného indexu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Pred týmto mesiacom Japonsko nezaznamenalo výrazný pokles spotrebiteľského sentimentu od mája 2020. Zatiaľ čo USA zaznamenali minulý mesiac výraznú stratu, ich národný index sa od decembra takmer nezmenil (-0,3).
 

Trendy národných indexov

S medzimesačným nárastom o 1.6 bodu sa Austrália pridáva ku Číne ako k jediným dvom skúmaným krajinám z 24, ktoré majú výrazne vyšší národný index v porovnaní so situáciou pred rokom.

  • Sedem krajín (rovnako ako minulý mesiac) má národný index vyšší ako 50: Čína (74.1), Saudská Arábia (62.8), Švédsko (54.5), India (53.6), Austrália (52.7), Nemecko (50.3), a Spojené štáty (50.2). Kým Nemecko, Austrália a India boli v tejto skupine krajín posledné dva mesiace, Čína spolu so Saudskou Arábiou počas pandémie nikdy nezaznamenali pokles svojho národného indexu pod 50 - ani nikdy od začiatku sledovania.
  • S národnými indexami do 35 bodov, dôvera spotrebiteľov naďalej zaostáva v Turecku (31,7), Španielsku (33,5), Južnej Afrike (33,9) a v Rusku (34,9). Turecký index nemal od marca minulého roku viac ako 35 bodov, zatiaľ čo Južná Afrika a Španielsko od apríla minulého roka.
Graph

Očakávania, pracovné miesta a trendy investičných indexov

Globálne zaznamenali Indexy pracovných miest (+0.7) a očakávaní (+0.8) nárast o niečo menej ako jedného bodu v porovnaní s predošlým mesiacom. Investičný Index (+1.2) vykazuje svoj najväčší medzimesačný nárast od začiatku sledovania v roku 2010. Japonsko je jedinou krajinou, ktorá vykazuje straty vo všetkých troch indexov.

  • Index pracovných miest (globálne na úrovni 48.7), ktorý poskytuje prehľad o vnímaní istoty zamestnania a vyhliadkach na zamestnanie, poukazuje na výrazný pozitívny nárast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v Argentíne, Maďarsku, Austrálii, Izraeli, Kanade a Indii. Toto je štvrtý mesiac po sebe, čo Austrália vykazuje v tomto aspekte nárast.  Japonsko je jedinou krajinou, ktorá vykazuje výrazný prepad vo svojom indexe pracovných miest v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, ale ostáva aj tak stále nad globálnym priemerom.
  • S úrovňou 53.8, sa Index očakávaní, ktorý poukazuje na očakávania konzumentov týkajúcich sa lokálneho hospodárstva a ich vlastnej finančnej situácie a zamestnanosti,  od decembra globálne zvýšil o 0.8 bodu. Je len o 3.1 bodu nižší v porovnaní so situáciou pred pandémiou v januári 2020. Osem krajín – Turecko, Maďarsko, Belgicko, India, Poľsko, Argentína, Izrael a Kanada – hlásia v porovnaní s predošlým mesiacom výrazný nárast. Japonsko a Južná Afrika sú jediné krajiny, ktoré v tomto smere zaznamenali pokles.
  • Úrovňou 38.0 globálne vykazuje Index investícií, ktorý hovorí o investičnom prostredí, rekordný nárast o 1.2 bodu v porovnaní s predošlým mesiacom. Poukazujúc na rozsiahle zlepšenia, 10 krajín hlási tento mesiac nárast v porovnaní so štyrmi krajinami v období od novembra do decembra. Medzi tieto krajiny patrí India, Saudská Arábia, Poľsko, Čína, Maďarsko, Taliansko, Argentína, Kanada, Švédsko a Belgicko. Naopak, hodnota investičného indexu v Japonsku je v porovnaní s decembrom 2020 nižšia.

 


Navštívte náš interaktívny portál Consolidated Economic Indicators a pozrite si grafické porovnania a údaje trendu týkajúceho sa globálneho indexu dôvery spotrebiteľa Ipsos, ako aj podindexov - a všetky otázky s tým súvisiace.

 


Tieto zistenia vychádzajú z údajov z indexu spotrebiteľského sentimentu (PCSI) Refinitiv / Ipsos zhromaždených v mesačnom prieskume medzi spotrebiteľmi z 24 trhov prostredníctvom online prieskumnej platformy Ipsos Global Advisor. Pre tento prieskum viedol Ipsos rozhovory s celkovo 17 500+ dospelými vo veku 18-74 rokov v Spojených štátoch amerických, Kanade, Izraeli, Turecku, Južnej Afrike; a vo veku 16-74 rokov na všetkých ostatných trhoch každý mesiac. Mesačnú vzorku respondentov tvorí viac ako 1 000 jednotlivcov v Austrálii, Brazílii, Kanade, Číne (pevnina), Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Japonsku, Španielsku, Veľkej Británii a USA a viac ako 500 jednotlivcov v Argentíne, Belgicku, Maďarsko, India, Izrael, Mexiko, Poľsko, Rusko, Saudská Arábia, Južná Afrika, Južná Kórea, Švédsko a Turecko.

Spoločnosť