Path to Purchase

Pochopte dynamiku toho, čo sa odohráva pri „ceste k nákupu“ s cieľom optimalizovať stratégiu touchpointov vašej značky: ktoré média použiť, za akým účelom a kedy.

Na čo slúži?

Odkrývame spôsob, ktorým spotrebitelia robia rozhodnutia, so špeciálnym dôrazom na ich emócie, správanie a ďalšie faktory.

Ako funguje?

V rozsiahlych dvojhodinových rozhovoroch sledujeme každého respondenta na jeho jedinečnej ceste ku spotrebe.

Behom rozhovorov sú podrobne skúmané všetky fázy cesty: účel, vplyvy, možné problémy, sila značky, príležitosti pre značku ...

Ku každému rozhovoru vytvárame podrobnú mapu zaznamenávajúcu spotrebiteľov postup.

Tieto mapy sú ďalej analyzované a zlúčené tak, aby ilustrovali dráhu rozhodovacieho procesu a hlavné poznatky prieskumu. V takejto podobe je potom jednoduché zdieľať ich ďalej.

V čom je naše riešenie unikátne?

Náš hravý prístup k rozhovorom vedie k vyššiemu zapojeniu respondenta a v končenom dôsledku aj k jeho bohatšiemu a detailnejšiemu porozumeniu.