Podnikaniu sa počas pandémie darí

Podnikateľský duch u žien a u mladých dospelých rastie.

Podľa nového prieskumu Ipsos medzi viac ako 20 000 mužmi a ženami v 28 krajinách, vykazuje tretina dospelých na celom svete veľmi vysokú úroveň podnikateľského ducha. Ipsosom vytvorený vlastný Index Podnikateľského Ducha („Entrepreneurial Spirit Index“) globálne sleduje prevalenciu 18tich kľúčových charakteristík podnikateľa. Merané charakteristiky sa pohybujú od silnej pracovnej etiky až po záľubu podstúpiť vypočítané riziko.

Prieskum, ktorý sa uskutočnil koncom roka 2020 ukazuje, že podnikateľský duch sa v jednotlivých krajinách veľmi líši. Na čele rebríčka je Kolumbia, za ktorou nasledujú Juhoafrická republika a Peru. Na konci zoznamu je Belgicko, Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko, Južná Kórea a Japonsko.
 

Prečo na tom záleží?

Mnoho odborníkov a ekonómov si všimlo, že podnikateľské aktivity sú kľúčové pre trvalé obnovenie hospodárstva ako bude pandémia naďalej pokračovať. Predovšetkým pre malé podniky má pandémia devastujúce následky hlavne kvôli prebiehajúcim lockdownom. Obnovené, oživené hospodárstvo bude z veľkej časti závisieť od podnikateľských aktivít občanov.
 

Kľúčové zistenia

1. Podnikateľský duch rastie  v netradičných skupinách: pandémia podnietila podnikateľskú činnosť

 • Podnikateľský duch je najvyšší v očakávaných skupinách – millenniálov a generácie X, rovnako ako medzi tými s vyšším vzdelaním a príjmom.
 • Čo je však dôležitejšie je, že najviac narástol podnikateľský duch (od novembra 2018) u žien, generácie Z, mileniálov a generácie X, ako aj u tých s nižším vzdelaním a príjmom.
 • A traja z desiatich podnikateľov, ktorí začali podnikať v minulom roku, tvrdia, že ich k tomu motivovala pandémia.

2. Ženy sú znevýhodnené

 • Väčšina občanov na celom svete si myslí, že so ženami sa nezaobchádza spravodlivo, keď začnú podnikať. Z 28 dopytovaných krajín prevláda len v 5 krajinách názor, že sa so ženami zaobchádza spravodlivo a to v Číne, Saudskej Arábii, Indii, Malajzii a Turecku, zakiaľ čo vo zvyšných 23 krajinách je tento názor menšinový.

3. Vláda ani súkromný/podnikateľský sektor sa nepovažujú za nápomocných, čo sa týka aktívnej podpory podnikateľov globálne.

 • Celosvetovo hodnotí len 29% dopytovaných ich vlastnú vládu pozitívne, čo sa týka podpory podnikateľov. Za viac nápomocnú považujú obyvatelia svoju vládu v Indii, Poľsku, Malajzii a Mexiku, zatiaľ čo v Belgicku, Taliansku, Peru, Maďarsku a v Japonsku hodnotia vládu najhoršie, čo sa týka podpory podnikateľov.
 • Podobný podiel, 32%, dáva podnikom všeobecne a bankám / finančným inštitúciám v ich vlastnej krajine pozitívne skóre za pomoc podnikateľom.

4. Prekážky pri začatí podnikania sa veľmi líšia v závislosti od krajiny

Zatiaľ čo je financovanie vo väčšine krajín hlavnou prekážkou pre začatie podnikania.

 • Nedostatok záujmu je najväčšia prekážka v Kanade, Belgicku, USA, Austrálii, Nemecku, vo Švédsku, Veľkej Británii aj v Holandsku.
 • Hospodárstvo je veľkou prekážkou v Čile, Južnej Kórei, Malajzii, Brazílii, Argentíne, Turecku, Francúzsku, Španielsku, Číne, Taliansku, Poľsku a Maďarsku.
 • Vedomosti sú veľkou prekážkou v Saudskej Arábii, Čile, Indii, Malajzii, Rusku a v Japonsku.

5. Biznisové podnikanie je spochybňované sociálnym podnikaním.

Podnikateľstvo sa ukazuje predovšetkým vo svojej tradičnej forme – zakladaním spoločností (biznisové podnikanie). Niekedy, ale nie vždy sa však prejavuje aj v spojení s vytváraním firiem v sociálnom podnikaní (vytváraní záujmových skupín). V skutočnosti je sociálne podnikanie (tí, ktorí tvrdia, že založili záujmovú skupinu) nedávnejším fenoménom ako biznisové podnikanie.

 • Z 30% obyvateľov na celom svete, ktorí tvrdia, že začali podnikať v minulosti, 29% uviedlo, že tak urobili v minulom roku.
 • Ale z 13%, ktorí založili záujmovú skupinu v minulosti, 43% uviedlo, že tak urobili v minulom roku.

To odráža realitu toho, akí sú súčasní a začínajúci podnikatelia ako ľudia - je oveľa pravdepodobnejšie, že sa podobne ako nepodnikatelia budú zúčastňovať / budú aktívni v spoločnosti.

“Tí, ktorí chcú podporiť a uľahčiť podnikanie a zakladanie spoločností budú musieť rozšíriť svoju pôsobnosť a zahrnúť do nej aj rastúci záujem a sociálne podnikanie,” poznamenáva  Mike Colledge, prezident spoločnosti Ipsos pre Public Affairs v Kanade. " Úspešná podpora podnikania medzi občanmi musí tiež zahŕňať uznanie rastúceho významu spoločensko-politických otázok, ktoré sa týkajú podnikateľov."
 

Toto sú zistenia z prieskumu Ipsos v 28 krajinách, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom platformy Ipsos Global Advisor online medzi 20. novembrom a 4. decembrom 2020 medzi 20 504 dospelými vo veku 18 - 74 rokov v Spojených štátoch, Kanade, Malajzii, Južnej Afrike a Turecku a vo veku 16 – 74 rkovo v 23 ďalších krajinách.

Spoločnosť