Potrebujeme sa porozprávať o generáciách

Marketing je presýtený stereotypmi, horúcimi nápadmi a klišé. Niektoré z najtrvácnejších (v prvých dvoch desaťročiach tohto storočia) sa sústredili na mileniálov po roku 1980, ktorí boli vyhlásení za novú generáciu, ktorá úplne naruší zabehnuté postoje ohľadom podnikania.

Potrebujeme sa porozprávať o generáciách
Autor/Autori
  • Barbora Ostrozovicova PR Manager of Ipsos Slovakia
Get in touch

To už dnes neplatí a mileniáli vyšli z módy. Pozornosť sa teraz sústreďuje na generáciu Z, ktorá sa narodila po roku 1995 a teraz vo veľkom počte vstupuje na trh práce. Intenzita diskusie o generáciách zostáva nezmenená. Rovnako ako mileniáli pred nimi, články o tom, že Gen Z je „väčšina“, požadujú v práci „zásadne iné veci“ od starších generácií alebo, že ich názory na životné prostredie sú „úplne odlišné od všetkých ostatných“.Genrácie

Desaťročia výskumu však ukazujú, že mnohé z toho, čo sa javí ako prekvapujúce nové poznatky o generačnej výmene, môžu byť zavádzajúce alebo nesprávne.

Vezmime si ako príklad líniu o generácii Z, ktorá je už „novou väčšinou“. Rýchly pohľad na skutočné dáta odhaľuje, že ak by sme do našej kategorizácie zahrnuli VŠETKÝCH dospelých na svete vo veku 0-15 rokov, dostaneme sa len k 40 % populácie!

A aby sme pokračovali v dnešnom prevládajúcom príbehu Gen Z, toto je skupina, ktorá je často zameraná na „účel značky“ a klimatickými zmenami – ale v skutočnosti sú to skôr starší ľudia, ktorí budú značky bojkotovať. Náš výskum Ipsos Global Trends nám hovorí, že všetky vekové skupiny sa rovnako obávajú klimatických zmien. To, čoho sa mladí ľudia viac obávajú, sú veľmi bezprostredné problémy, akými sú nízke príjmy a bývanie.

Odborníci a komentátori často robia dve chyby. Zamieňanie skutočných efektov, ktoré jedinečne odlišujú generáciu s „efektmi životného štádia“– napr. mladí ľudia všetkých generácií majú tendenciu chodiť von, cvičiť atď. častejšie ako starší ľudia. Po druhé, celá myšlienka, že každý, kto sa narodil počas 15-ročného obdobia, bude rovnaký alebo veľmi podobný, sama osebe nefunguje nad rámec niektorých základných zovšeobecnení. Viac informácií nájdete v našej globálnej štúdii. 

Lepšia analýza nám všetkým môže pomôcť oddeliť mýty od reality.

 

Autor/Autori
  • Barbora Ostrozovicova PR Manager of Ipsos Slovakia

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť