Prieskum podnikateľského prostredia: World Bank Enterprise Surveys

Sme poctení, že môžeme oznámiť realizáciu projektu, na ktorom budeme pracovať spoločne so Svetovou bankou. Veríme, že tento medzinárodný projekt, zaoberajúci sa práve slovenským podnikateľským prostredím, bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na lokálny rozvoj.

World Bank Enterprise Surveys (WBES)
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

Prieskum podnikateľského prostredia - World Bank Enterprise Surveys (WBES): 

Celoštátny reprezentatívny prieskum podnikateľského prostredia, s cieľom získania relevantných dát aplikovateľných v rámci rozhodnutí týkajúcich sa lokálnych politík, je tiež určený na edukačné účely o rozvoji súkromného sektora, na národnej i globálnej úrovni.

Dáta sú zbierané v každej krajine na 3-ročnej báze. V uplynulých 20 rokoch bol projekt realizovaný vo viac ako 155 krajinách, naprieč celým svetom. 

Respondentov (top manažment, vlastníkov firiem) oslovujeme prostredníctvom globálne porovnateľného dotazníka, ktorý pokrýva široký rozsah tém podnikateľského prostredia, charakteristík firiem a ukazovateľov výkonnosti.

Kompletné dáta budete môcť nájsť po ukončení prieskumu na webe Svetovej banky

V prípade záujmu o podrobné informácie o ukazovateľoch, ktoré sú pomocou tohto prieskumu generované, kliknite TU.

Ipsos x World Bank

Teší nás, že práve naša agentúra bola poverená realizáciou projektu na území SR. Zber dát je plánovaný počas mesiacov: marec až máj 2024. Počas tohto obdobia budeme realizovať individuálne rozhovory s vedením viac ako 200 slovenských podnikov. 

Spoločnosti podliehajú náhodnému výberu. Všetky poskytnuté informácie a názory sú dôverné a anonymizované (v žiadnom z dokumentov, sumárnej záverečnej správe či verejne dostupných dátach, nebudú použité mená ani názvy spoločností).

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Maloobchod

Spoločnosť