Školenia a rozvoj

Usilujeme sa o rozvoj spokojnosti našich zamestnancov

Snažíme sa im pripraviť, čo najlepšie podmienky pre prácu a ich osobný rozvoj. V priebehu roka pre nich pripravíme viac než 50 interných školení a ďalšie zabezpečujeme online.

Okrem lokálnych školení, Ipsos ponúka aj centrálne vzdelávanie. V Ipsose sme hrdí na mieru účasti našich ľudí na rôznych programoch v našom online kampuse tzv. Ipsos tréningového centra (ITC).

Poslaním kampusu ITC je poskytovať vysoko kvalitné a aktuálne tréningové programy, ktoré prispievajú k osobnému rastu a rozvoju všetkých zamestnancov Ipsosu a našich kľúčových klientov.