Školenia a rozvoj

Okrem lokálnych školení, Ipsos ponúka aj centrálne vzdelávanie. V Ipsose sme hrdí na mieru účasti našich ľudí na rôznych programoch v našom online kampuse tzv. Ipsos tréningového centra (ITC).

Poslaním kampusu ITC je poskytovať vysoko kvalitné a aktuálne tréningové programy, ktoré prispievajú k osobnému rastu a rozvoju všetkých zamestnancov Ipsosu a našich kľúčových klientov.