SLOVÁCI NEVERIA ELITÁM /veľký prieskum o populizme SK & CZ/

Prinášame výsledky prieskumu, ktorý sme v Ipsose realizovali na reprezentatívnej vzorke slovenskej a českej populácie vo februári 2024. Prieskum prináša unikátne porovnanie nie len v kontexte týchto dvoch krajín, ale aj porovnanie s globálnymi dátami z 28 krajín sveta, ktoré sú k dispozícii v štúdii Populism in 2024.

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

Takmer tri štvrtiny obyvateľov Slovenska súhlasia s tým, že slovenská spoločnosť je rozvrátená a upadá. Ide o jedny z najvyšších čísiel spomedzi všetkých 30-tich skúmaných krajín. Miera súhlasu v Českej republike je o niečo nižšia, s oboma výrokmi súhlasia dve tretiny populácie Českej republiky. Najvyššiu mieru súhlasu s rozvrátenou spoločnosťou vyjadrila populácia Juhoafrickej republiky, vysoké hodnoty však dosahuje aj Švédsko. Naopak, ako rozvrátenú vníma svoju spoločnosť iba 27 % obyvateľov Singapuru. 

V porovnaní so skúmanými krajinami ľudia na Slovensku aj v Česku vnímajú rozvrat spoločnosti a jej úpadok výrazne častejšie ako je svetový priemer. Podiel takto zmýšľajúcich ľudí je dokonca na Slovensku najvyšší spomedzi vybraných krajín, pokiaľ ide o vnímanie úpadku spoločnosti. Dôležité je aj zistenie, že zatiaľ čo v Českej republike ide o generačné rozdiely a čím starší ľudia sú, tým častejšie hovoria o úpadku a rozvrátení spoločnosti, no na Slovensku s týmito tvrdeniami súhlasí takmer celá populácia neprieč demografickým skupinami.“, uvádza Roman Pudmarčík z agentúry Ipsos. 

Elity a ich záujmy

Vnímanie celej spoločnosti sa potom pretavuje aj do vzťahu občanov a občianok jednotlivých štátov k politickým a iným elitám krajín. Podľa 61 % ľudí na Slovensku a 58 % ľudí v Česku sa politici a tradičné strany o bežných ľudí nezaujímajú. Ešte vyššie hodnoty sa ukázali pri výroku „Politická a ekonomická elita sa o ťažko pracujúcich ľudí nezaujíma“, s ktorým súhlasí na Slovensku 70 % populácie a v Českej republike 63 %.  Iba 9 % ľudí žijúcich na Slovensku a 7 % obyvateľov Česka súhlasí s tým, že elity majú tendenciu robiť rozhodnutia, ktoré sú v najlepšom záujme väčšiny ľudí v ich krajinách. Najvyššia miera optimizmu sa ukázala v Indii, či Turecku, kde súhlasí viac ako 20 % obyvateľov. Súhlas približne 6 z 10 ľudí na Slovensku aj v Českej republike naopak získal výrok, že elity majú sklon rozhodovať sa a základe vlastných záujmov a na potrebách ľudí im nezáleží. 

Silný líder a úloha referenda

slovenskej aj českej spoločnosti ľudia vyjadrili túžbu po silnom vodcovi, ktorý by vzal krajinu späť od bohatých a mocných. Na Slovensku s týmto výrokom súhlasí 69 % a v ČR 65 %. Tieto čísla sa nijak nevymykajú globálnemu priemeru, pričom priemerná miera súhlasu je 63 %. Najmenej po silnom vodcovi volajú v Nemecku, konkrétne iba 38 % populácie.  Súčasťou prieskumu bola aj otázka, či by ľudia mali rozhodovať o najdôležitejších politických otázkach v referendách. Na Slovensku s výrokom súhlasí 61 % populácie, v Českej republike je to polovica 

Informácie o zbere dát:

Na Slovensku bol prieskum realizovaný v dňoch 16. 2. - 21. 2. 2024 na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie staršej ako 18 rokov. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 1028 respondentov, metódou zberu dát bol Ipsos online panel Populácia.sk . V Českej republike bol prieskum realizovaný v dňoch 9. 2. - 16. 2. 2024 na reprezentatívnej vzorke českej populácie staršej ako 18 rokov. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 1213 respondentov, metódou zberu dát bol Ipsos online panel Populace.cz  

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť