Tanec s dualitou

Dosahovanie rastu značky v uvedomelom a zároveň neuvedomelom svete.

TitleNáš svet ponúka viac možností ako dokážeme zvládnuť - k dispozícii máme čoraz viac značiek a produktov, ktoré sú dostupné vďaka technologicky podporovaným kanálom. To nám ponúka široké možnosti výberu a značnú výhodu prístupu takmer ku čomukoľvek, čo si dokážeme predstaviť.

Porozumenie Ipsosu o raste značiek je založené na najnovších vedeckých úvahách o tom, ako sa ľudia v takomto prostredí rozhodujú.

Aj keď je výber značky často nevedomý a využíva rôzne skratky, nevytvára to úplný obraz. V mnohých prípadoch prevláda uvedomelá voľba - vyvolaná kontextom, motiváciou, emóciami, hodnotami alebo predchádzajúcimi skúsenosťami.

Keďže sa ako ľudia našimi rozhodnutiami zaoberáme, výber produktov a značiek je komplexný a s mnohými nuansami. Nereagujeme iba automaticky alebo premyslene, ale rozhodnutia, ktoré urobíme, spadajú do vedomého a nevedomého kontinua.

Naše rozhodnutia vznikajú pozdĺž kontinua, kde súčasne funguje viacero kognitívnych procesov od uvedomelejších, po viac bezmyšliekovité.
 

Mind

 

Čo to znamená pre rast značiek?

Je dôležité porozumieť vzťahom a rozhodnutiam ľudí v súvislosti so značkami, aby sme následne vedeli, ako tieto vzťahy ovplyvňovať - a zároveň aj vedomé a nevedomé rozhodnutia.

Náš príbeh rastu značky tento proces zahŕňa a to vrátane ukazovateľov, ktoré vám pomôžu navrhnúť úspešné stratégie, vďaka ktorým môžete so spotrebiteľmi nadviazať zmysluplný kontakt. Napríklad:

  • Fáza intervencie: Upútajte pozornosť spotrebiteľa v dôležitých momentoch.
  • Napĺňajte sľuby: Vnímanie značky sa posilní, keď sa bude zákaznícka skúsenosť kontinuálne zhodovať s jej sľubmi.
  • Merajte ďalej: Porozumejte tomu, ako je vaša značka v súlade s funkčnými a emocionálnymi cieľmi.

Pozrite si našich 10 najdôležitejších zistení:

Key takeaways