Total Operations | Ipsos Interactive Services
Total Operations

Total Operations

OUR SOLUTIONS
Tím Operations zaisťuje zbery dát pomocou svojej rozsiahlej anketárskej siete alebo priamo kontaktovaním respondentov v rámci online panelu.

Operations uplatňuje globálny prístup k respondentom bez ohľadu na spôsob zberu dát za súčasného dodržania najvyššej úrovne kvality, bezpečnosti, rýchlosti a efektívnosti nákladov. Napomáha tak k porozumeniu konkrétnych situácií v spoločnosti, na trhu alebo v ľudskom správaní.

Operations podporuje všetky fázy prieskumu, spracovanie a doručenie dát, vrátane poradenstva v oblasti dizajnu prieskumu, programovania dotazníkov, prekladov, zberu dát, ich spracovania a vizualizácií. Vďaka pobočkám vo všetkých hlavných regiónoch máme globálne pokrytie a tým aj možnosť ponúkať ako lokálne, tak aj globálne programy.

Využívame svoje kapacity vo viac ako 140 krajinách na všetkých kontinentoch. Naše možnosti podpory sú veľmi široké, od online/mobilných cez F2F, až po telefónne rozhovory.

  • Ipsos i-Say panel je jednou z najväčších globálnych sietí, zahŕňa 73 krajín a ponúka hĺbkové profilovanie na základe viac ako 200 parametrov.
  • Ponúkame celosvetovú sieť o veľkosti takmer 20 000 F2F anketárov vybavených plne integrovanou platformou pre skriptovanie, manažment zberu odpovedajúci digitálnej dobe (zahŕňa GPS, video a audio záznam).
  • Naša CATI sieť je najväčšia globálna sieť s miliónmi telefónnych rozhovorov ročne.
  • Náš tím klientských (custom) panelov spolupracuje s klientmi, ktorí chcú pravidelne a opakovane získavať informácie z kľúčových spotrebiteľských segmentov pomocou riešení pripravených na mieru podľa potrieb.

Operations verí, že vo viac-modálnom zbere dát je budúcnosť. Pre podporu tejto vízie neustále investujeme do inovácií a automatizovaných systémov zberu dát. Naše prieskumy ponúkajú moderné moduly zahŕňajúce geo-tracking, pasívne meranie, video snímanie odpovedí, ale tak isto umelú inteligenciu a prirodzené spracovanie reči pre zlepšenie hlasového systému.

Dodržiavanie štandardov je pre Operations kľúčové. Ochrana osobných údajov (GDPR) je priamou súčasťou všetkých našich procesov. Transparentnosť a dodržiavanie odborových štandardov potvrdzujú normy ISO.