Väčšina (67%) občanov vo svete podporuje uzavretie svojich hraníc, pretože len málo (33%) verí, že je Covid-19 pod kontrolou.

Nový Zéland získava najlepšie hodnotenia za to, ako zvláda boj s Covid-19; zatiaľ čo USA zlyhávajú; názory ohľadom zodpovednosti sa rôznia.

Podľa nového Ipsos prieskumu, ktorý sa zrealizoval pre Medzinárodné bezpečnostné fórum v Halifaxe, väčšina občanov vo svete podporuje uzavretie hraníc v rámci boja proti COVID-19, pretože relatívne málo ľudí verí, že je koronavírus pod kontrolou. Anketa medzi 21 000 ľuďmi v 28 krajinách ukazuje, že väčšina globálnych občanov podporuje izoláciu, odstrihnutie sa s cieľom bojovať proti vírusu doma.

Dvaja z troch (67%) súhlasia (30% dôrazne / 38% trochu), že ich krajina by mala uzavrieť hranice a neumožniť nikomu vstup alebo výstup, kým sa nepreukáže, že je koronavírus COVID-19 pod kontrolou. Medzi krajiny, ktoré najviac podporujú možnosť uzavretia svojich hraníc, patria Malajzia (92%), Austrália (83%), Kanada (82%), Čile (82%), Peru (81%) a Južná Afrika (78%). Dvaja z troch (67%) Američanov podporujú uzavretie svojich hraníc. Obyvatelia niektorých krajín (väčšinou v Európe) s oveľa menšou pravdepodobnosťou súhlasia s uzavretím svojich hraníc, vrátane obyvateľov Holandska (44%), Švédska (47%), Nemecka (50%), Belgicka (52%), Maďarska (56%) a Poľska (57%).

Dôvodom toho, prečo je podpora uzatvorenia hraníc taká veľká, môže byť skutočnosť, že len málo ľudí verí, že je koronavírus potlačený. Iba jeden z troch (33%) občanov vo svete súhlasí s tvrdením (7% výrazne / 26% trochu), že ohnisko koronavírusu alebo COVID-19 bolo potlačené a čoskoro skončí. Obyvatelia Malajzie (71%), Saudskej Arábie (69%), Indie (68%), Číny (58%) a Ruska (52%) sa s najväčšou pravdepodobnosťou domnievajú, že vírus je vo veľkej miere potlačený, zatiaľ čo vo Veľkej Británii ( 17%), v Španielsku (18%), Japonsku (19%), Belgicku (20%), Kanade (21%), Francúzske (21%), Čile (21%) a Austrálii (21%) je oveľa menej pravdepodobný názor, že je koronavírus pod kontrolou.  Štvrtina (27%) Američanov verí, že COVID-19 bol potlačený a čoskoro skončí.

Vzhľadom na zložité ekonomické problémy vo vlastnej krajine dnes osem z desiatich (78%) občanov sveta súhlasí (33% výrazne / 45% trochu)  názorom, že ich krajina by sa mala menej sústrediť na svetové dianie a viac na udalosti doma, čo je o 5 bodov viac ako v minulom roku . Tento názor najviac zastáva Rusko (89%, +4), Turecko (88%, +17), Kolumbia (88%, +2) a Južná Afrika (86%, +4), zatiaľ čo v Nemecku (65%, +4), Švédsko (66%, bez zmeny), Taliansko (67%, +2) a Holandsko (69%, +13) menej zdieľajú názor, že by to ich domovská krajina mala urobiť.
 

Nový Zéland dosahuje najlepšie hodnotenie, čo sa týka boja s COVID-19; USA získavajú horšie hodnotenie

Občania na celom svete boli požiadaní, aby vyhodnotili, či niektoré konkrétne krajiny alebo organizácie preukázali dobré vedenie pri riešení pandémie COVID-19. Nový Zéland získava najlepšie známky od občanov celého sveta, pričom 74% je presvedčených, že Nový Zéland preukázal dobré vedenie. Iba 22% si však myslí, že to isté sa dá povedať o tom, ako sa USA vysporiadali s pandémiou. Nasledujúca tabuľka zobrazuje podiel občanov, ktorí sú názoru, že zúčastnená krajina / organizácia preukázala dobré vedenie. 

 

chart1

USA jasne zaostávajú v hodnotení a dokonca len 39% Američanov je názoru, že Spojené štáty americké si dobre viedli v boji s COVID-19. Jedinou krajinou, ktorý Američania hodnotia ešte tvrdšie, je Čína (32%). Američania sa domnievajú, že najlepšie vedenie sa ukázalo v reakcii Kanady (84%).

Názory na WHO a na to, či preukázala dobré vedenie v reakcii na pandémiu, sú zmiešané. Medzi tých, ktorí sa najviac prikláňajú k názoru, že WHO je dobrým lídrom, patrí Malajzia (84%), Južná Afrika (72%), Švédsko (68%), Mexiko (68%) a Brazília (65%). Medzi tých, ktorí najmenej veria, že WHO preukázala dobré vedenie, patria Japonsko (27%), Južná Kórea (28%), Peru (32%), Čile (52%), Poľsko (52%), Taliansko (52%) a Španielsko (52%).

 

Toto sú zistenia z prieskumu Ipsos Global Advisor uskutočneného medzi 21. augustom a 4. septembrom 2020. Prieskum sa uskutočňuje každý mesiac v 28 krajinách sveta prostredníctvom online panelového systému Ipsos Online Panel. Medzi dopytovanými krajinami sú Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Kanada, Čile, Čína, Kolumbia, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Maďarsko, India, Izrael, Taliansko, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Peru, Poľsko, Rusko, Saudská Arábia , Južná Afrika, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko, Turecko a Spojené štáty americké. Pokiaľ ide o výsledky tu predloženého prieskumu, zúčastnila sa ho medzinárodná vzorka respondentov 21 104 dospelých vo veku 18 - 74 rokov v USA a Kanade a 16 - 74 rokov vo všetkých ostatných krajinách. 
 

Spoločnosť