Väčšina verejnosti volá po zatvorení hraníc

Viacero z nás teraz verí tomu, že niekto nám blízky bude infikovaný koronavírusom

Do not enterVäčšina ľudí z 12 krajín sveta si myslí, že by hranice ich krajiny mali byť zatvorené kým pandémia koronavírusu neskončí, zistila najnovšia Ipsos štúdia.

Nadpolovičná väčšina z 12 000 ľudí dopytovaných prieskume realizovanom v 12 krajinách Tichomorského regiónu v termíne od 12.-15. marca podporuje uzavretie hraníc z dôvodu obavy rozšírenia nákazy koronavírusu. Nie je prekvapením, že názorovo vedúcimi krainami sú India (79 %) a Vietnam (78 %), ktoré sa s vírusom stretli medzi prvými.

Viac ako 3 zo 4 ľudí z epicentra pandémie, z Talianska (76 %), rovnako súhlasí so zavedením drastických opatrení, rovnako ako aj Čína (73 %) a Rusko (70 %). 

Graf 1


Významnou hnacou silou nárastu obáv z COVID-19 je skutočnosť, že viacero z nás si teraz myslí, že niekto im blízky sa vírusom nakazí. Väčšina opýtaných vo Vietname (67 %), v Spojenom kráľovstve (57 %), Idnii, Austrálii a Japonsku (51 %) si myslia, že niekto im blízky vírus dostane.

Medzitým všetky krajiny, ktoré zaznamenali najväčší skok v tomto opatrení z predchádzajúceho prieskumu uskutočneného 28. až 29. februára, sú rozvinutými trhmi - Sppojené kráľovstvo (+31 bodov), Austrália (+29 bodov) a Kanada (+28 bodov).

Graf 2


Navyše, zaznamenali sme nárast počtu ľudí, ktorí sa obávajú o stratu zamestnania z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu. K významnému nárastu došlo v Taliansku (63 %, nárast 36 bodov), Francúzsko (44 %, nárast 14 bodov) a Spojené kráľovstvo (33 %, nárast 13 bodov). 

Graf 3


Celkovo sa vnímanie hrozby, ktorú pandémia predstavuje pre krajinu, zvýšilo, pričom väčšina ľudí ju uviedla prinajmenšom ako vysokú hrozbu vo všetkých krajinách, s výnimkou Kanady (32%), Ruska (37%), Spojeného kráľovstva ( 45%) a Austrálie (46%).

Toto sú výsledky Ipsos prieskumu realizovanom 12.-14. marca 2020 cez online p latformu Global Advisor na vzorke viac ako 12 000 obyvateľov vo veku 18-74 rokov v Kanade a USA, a vo veku 16-74 v Austrálii, Číne, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Indii, Japonsku, Rusku, Vietname a v Spojenom kráľovstve. Tam kde to je možné sú zobrazené porovnania výsledkov z predchádzajúcich vĺn prieskumu realizovaných v termínoch 28.-29. február, 14.-15. február a 7.-9. február. Veľkosť vzorky sa prieskum od prieskumu líši.  

Viac informácií ohľadom Zdravie

Spoločnosť