Verejnosť je v obmedzení pomoci pre oživenie ekologického hospodárastva nerozhodná

Nová Ipsos štúdia v mene Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum) sa zameriava na stimulačné balíky po skončení pandémie.

Wind turbinesNová Ipsos štúdia v mene Svetového ekonomického fóra odhalila rozdelený názor verejnosti v otázke poskytnutia finančnej pomoci a stimulov pre oživenie hospodárstva po skončení pandémie koronavírusu iba tým podnikom, ktoré urobili opatrenia pre redukciu svojej uhlíkovej stopy.

Prieskum realizovaný na vzorke viac ako 19 000 respondentov v 27 krajinách sveta zistil, že 38 % ľudí hovorí, že pomoc by mala ísť všetkým sektorom a podnikom, ktoré ju potrebujú, ale iba v prípade, ak urobili preukázateľné opatrenia pre značné obmedzenie svojej uhlíkovej stopy a ich dopadu na životné prostredie. Pre porovnanie 36 % ľudí hovorí, že by prerozdeľovanie pomoci nemalo od týchto krokov závisieť a 26 % hovorí, že si v tejto otázke nie sú istí.

S veľmi malými výnimkammi obyvatelia rýchlo sa rozvíjajúcich krajín s väčšou pravdepodobnosťou podporia obmedzovanie post-pandemických stimulov "zeleným" sektorom a firmám. Podmieňovanie podpory na oživenie ekologického hospodárstva podporuje väčšina opýtaných v Číne, Malajzii, Mexiku a v Indii.

Krajiny, v ktorých je podpora poskytnutia štátnej pomoci podnikom bez ohľadu na ich vplyv na životné prostredie najrozšírenejšia, patria medzi krajiny, ktoré bol pandémiou najviac postihnuté: Taliansko (52 %), Veľká Británia (50 %), USA (46 %) a Španielsko (45 %).

Toto sú výlsedky prieskumu realizovanom prostredníctvom online Ipsos Global Advisor panelu na vzorke 19 018 respondentov vo veku 18-74 rokov v USA, Kanade, Malajzii, Južnej Afrike a Turecku a 16-74 rokov v ostatných 22 krajinách na ich online Global Advisor platforme v období medzi 24. aprílom a 8. ájom 2020.

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spoločnosť