Viacero ľudí hovorí, že otvorenie prevádzok prinesie riziko a preto musíme počkať

Väčšina ľudí krajín ťažko zasiahnutých koronavírusom si myslí, že svoju prácu späť nezískajú

Najnovšia štúdia zistila, že väčšina ľudí v 9 zo 16 krajín si myslí, že znovuotvorenie podnikov prináša priveľa rizika rozšírenia nákazy koronavírusom.

Viacero ľudí tiež hovorí, že väčšinu strateného zamestnania nezískajú späť ani keď opatrenia pominú. Ďalej naznačujú, že tí, ktorí podporujú opätovné otvorenie, tak robia aj napriek riziku - nie kvôli viere v nízke riziko.

V prieskume na vzorke 16 000 respondentov realizovanom 21.-24. mája ľudia v Brazílii (71%), Indii (69%), Mexiku a Južnej Kórei (65%), Japonsku a Spojenom kráľovstve (62%) a v USA (60%) s väčšou pravdepodobnosťou povedia, že musíme počkať aspoň niekoľko týždňov predtým, než podniky znovu otvoríme - práve kvôli riziku nákazy koronavírusom.

Na druhej strane ťažko zasiahnuté krajiny ako Čína (65%), Taliansko (64%), Francúzsko (59%), Nemecko (57%) a Rusko (55%) s väčšou pravdepodobnosťou povedia, že zdravotné riziko je minimálne, ak ľudia budú dodržiavať pravidlá, a že poterbujeme znovuotvoriť ekonomiku.

Najviac rozdielne názory má v tejto otázke Španielsko, Austrália a Južná Afrika s iba 2% rozdielom medzi tými, ktorý znovuotvorenie považujú za riziko a tými, ktorí hovoria, že riziko je minimálne.

reopen


Väčšina ľudí vo Francäzsku (69%), Španielsku (62%), Južnej Kórie a Južnej Afrike (61%), Taliansku (60%), Japonsku (58%), Spojenom kráľovstve (57%) a v Rusku (52%) si nemyslí, že po skončení obmedzení získajú väčšinu stratených pracovných miest späť.  
Taliansko (73%) a v Nemecko (51%) sú jedinými z 15-tich krajín, kde väčšina ľudí verí, že sa väčšina stratených pracovných miest po uvoľnení obmedzení vráti späť.

Niekoľko krajín je v tejto otázke s rozdielom iba 2% medzi tými, ktorí súhlasia alebo nesúhlasia s opätovným ziskom zamestnania. Medzi tieto krajiny patria: Austrália a Mexiko, USA (3), Brazília (7), Kanada (9) a Nemecko (10).

jobs


Toto sú výsledky týždennej globálnej syndikovanej Ipsos štúdie Essentails skúmajúcej názory a správanie krajín prechádzajúcich pandémiou. Tieto výsledky boli zozbierané 21.-24. mája 2020 prostredníctvom online metodlógie na vzorke 16 000 respondentov vo veku 18-74 rokov v Kanace a USA a 16-74 rokov v Austrálii, Brazílii, Číne, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Indii, Japonsku, Mexiku, Rusku, Južnej Afrike, Južnej Kórei a v Spojenom kráľovstve. 
 

Viac informácií ohľadom Zdravie

Spoločnosť