[WEBINÁR] Dynamická planéta

PicturePredvídanie demografických, environmentálnych a technologických zmien.

Pri príležitosti Dňa Zeme, sa spoločne na chvíľu zastavíme a zosumarizujeme, akým spôsobom sa mení naša planéta.


Séria Ipsos webinárov, ktorých hlavným posolstvom je pomôcť našim klientom v tom, aby lepšie porozumeli dynamike dnešných dní a zároveň, aby sa vedeli pripraviť na zajtrajšky, prináša ďalšie pokračovanie.

Zameriavame sa na perspektívu, ktorá vychádza z reálnych skúseností a insightov, podložených výsledkami z prieskumov.

Najbližší webinár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 22. 4. 2021 (v dvoch možných termínoch, o 11:00 a 17:00), bude venovaný našej planéte. Ipsos experti sa s vami podelia o výsledky z nášho najnovšieho prieskumu, ktorý spočíva v analýze postojov a správania verejnosti. Načrtneme trendy, ktoré môžeme pozorovať už teraz a taktiež sa zamyslíme nad tým, aké dopady môžu mať na spoločnosť i biznis.

Tešiť sa môžete na tieto témy:

  • ZELENÁ PLANÉTA: Do akej miery rozumie verejnosť individuálnemu vplyvu na životné prostredie? Prezentácia výsledkov prieskumu.
  • PRÁZDNA PLANÉTA: Svetová populácia má dosiahnuť svoje maximum už v polovici tohto storočia. Fokusovanie na témy: pokračujúca urbanizácia, postupné znižovanie plodnosti, starnutie populácie.
  • MOBILNÁ PLANÉTA: Globálna pandémia mala zásadný vplyv na našu mobilitu. Čo nás čaká v nadchádzajúcom období? Nový prieskum trendov v mobilite, ukazuje potenciál nových technológií spolu s preferenciami a ašpiráciami spotrebiteľov.
  • ZAOSTRENÉ NA LATINSKÚ AMERIKU: V súvislosti s diskutovanými témami sa pozrieme na to, v čom sa líši a naopak v čom sa podobá dianiu vo zvyšku sveta.
     

 

Registrácia o 11:00

Registrácia o 17:00

Spoločnosť