Záchrana planéty začína doma

Globálny prieskum Ipsosu pre Svetové ekonomické fórum zistil, že 2 z 3 dospelých hovoria, že zmenili svoje správanie kvôli obavám z klimatických zmien. Najčastejšími boli zmeny v súvislosti s používaním vody a energií, nakladaním s odpadmi a jedlom.

Tap water69% z takmer 20 000 respondentov naprieč 28 krajinami sveta zmenilo svoje správanie kvôli obavám z klimatických zmien. 17% respondentov hovorí, že za posledné roky spravili viacero zmien, 52% hovorí, že ich spravili niekoľko, kým 23% hovorí, že nespravili žiadne. Krajiny, v ktorých spotrebitelia s najväčšou pravdepodobnosťou spravili zmeny vo svojom správaní sú India (88%), Mexiko (86%), Čile (86%), Čína (85%), Malajzia (85%) a Peru (84%).

Japonsko je jedinou zo skúmaných krajín, kde menej ako tretina (31%) respondentov hovorí, že spravili nejaké zmeny, kým žiadne nespravila takmer polovica (47%). Ostatné tri krajiny, kde viac ako 1/3 respondentov povedala,  že nespravili žiadne zmeny sú USA (36%), Holandsko (35%) a Rusko (35%).

Zmeny, ktoré ľudia v obave pre klimatické zmeny urobili sa sústredili na domácnosť, konkrétne to boli:

 • Objem vody použitej v domácnosti (60%)
 • Objem a frekvencia recyklovania (57%)
 • Objem energií použitých v domácnosti (55%)
 • Objem a frekvencia opakovaného použitia produktov (50%)
 • Nákup potravín (46%)
 • Domáce spotrebiče (41%)

Spomedzi tých, ktorí nejaké zmeny v správaní urobili, vyčnievajú niektoré krajiny nad globálnym priemerom:

 • Objem vody použitej v domácnosti – Južná Afrika
 • Objem a frekvencia recyklovania a opakovaného použitia produktov v Austrálii, Kanade, Veľkej Británii a Novom Zélande
 • Objem energií použitých v domácnosti v Holandsku
 • Nákup potravín v Nemecku
 • Spôsob prepravy v Číne
 • Objem a frekvencia kompostovania v Kanade a v Novom Zélande
 • Vlastné motorové vozidlo v Indii


Viac informácií nájdete tu a v priloženej tlačovej správe a reporte.

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spotrebiteľ a zákazník