Zamestnanci požadujú flexibilitu

V priemere každý štvrtý zamestnanec aktuálne pracuje z home-officu častejšie, než pred pandémiou.

Najnovší Ipsos prieskum realizovaný v spolupráci s World Economic Forum zistil, že 23 % zamestnaných dospelých respondentov v 29 krajinách po celom svete aktuálne využíva prácu z pohodlia domova častejšie, než tomu bolo pred globálnou pandémiou COVID-19. Viac ako tretina zamestnancov pracuje na homeoffice napríklad v Peru, Singapure, Indii, či Argentíne.

39 % ľudí pracuje mimo svojho domova (zahŕňa odpovede: vždy, najčastejšie, niekedy). Pred pandémiou dosahoval tento parameter úroveň 24 %.

V rámci výsledkov tohto prieskumu je možné sledovať globálnu reorganizáciu preferencí v rámci vykonávanej pracovnej pozície. Priemerný počet dní (v týždni s 5 pracovnými dňami), počas ktorých by zamestnanci uprednostnili home-office, po ukončení pandémie a všetkých reštrikcií dosahuje úroveň 2,5 dňa. Najnižší počet dní strávených prácou z domu požadujú respondenti z Číny, Belgicka a Francúzska (1,9). Na opačnej strane pomyselného rebríčka sa umiertnila India s priemernou hodnotou (3,4).

V priemere dve tretiny všetkých opýtaných uviedli, že:

 • Zamestnávatelia by mali byť flexibilnejší pokiaľ ide o prácu z kancelárie (66 %)
 • Cítia sa produktívnejšie, ak majú flexibilný pracovný harmonogram (65 %)
 • Majú záujem o flexibilitu v rámci času stráveného v kancelárii (64 %)

Vyššie uvedené názory prevládajú primárne medzi respondentmi s vyšším vzdelaním a príjmom, ženami, mladšími dospelými a rodičmi detí do 18 rokov.

Na druhej strane je nutné spomenúť, že tretina respondentov uvidela, že:

 • Je náročné byť pracovne produktívnym v pohodlí domova (38 %)
 • Pri práci z domu sa cítia byť „odpojení“ od práce (37 %)
 • Pri práci z domu majú pocity vyhorenia (33 %)

Pravdepodobnosť týchto pocitov je vyššia v prípade, že ide o rodičov detí do 18 rokov.
V priemere 3 z 10 (30 %) respondentov tvrdia, že by zvážili vyhľadanie nového zamestnania s rovnakými platovými podmienkami a zodpovednosťou, ak by ich zamestnávateľ očakával len prácu z domova (na plný úväzok). Najvyššia pravdepodobnosť tohto názoru  -  zamestnanci do 35 rokov.
 

Zmena pracovného prostredia počas pandémie

Tabuľka


Zamestnanci požadujú flexibilitu

Názory zamestnancov smerujú k pozitívnym asociáciám v prípade práce z domu a väčšej pracovnej flexibility.

 • Vo väčšine krajín respondenti súhlasia s tvrdením, že v prípade pominutia všetkých reštrikcií spojených s pandémiou COVID-19, by mali mať zamestnanci väčšiu voľnosť v dochádzaní do officu ( 53 % Nemecko, 81 % India, globálny priemer 66 %)
 • Súhlasia tiež s tým, že flexibilita by sa mala dotýkať aj pracovnej doby (tri štvrtiny respondentov z Číny, Singapuru, Saudskej Arábie, Južnej Kórei).
 • Len málokto nesúhlasí s tým, že sú produktívnejší s flexibilným časovým harmonogramom (globálny priemer 11 %)


Nevýhody práce z domu

V prípade, že sa zameriame na nevýhody práce z domu, je nutné upozorniť na niekoľko zaujímavých dát:

 • 52 % respondentov tvrdí, že im chýba bezprostredný F2F kontakt s kolegami
 • 38 % respondentov tvrdí, že v ich domácnosti je ťažké nájsť priestor na to, aby boli produktívni
 • 37 % respondentov sa cíti byť „odpojených“ od svojej práce
 • 33% respondentov sa cíti viac vyhorených
Graph


Online prieskum bol realizovaný v termíne od 21. mája do 4. júna 2021 v 29 krajinách po celom svete. Do prieskumu sa zapojilo 12 500 zamestnancov z rôznych odvetví.

Viac informácií nájdete v prílohách článku. 

Spoločnosť