Životné prostredie ako priorita vlády pri ozdravení krajín z COVID-19

Podľa globálnej Ipsos štúdie traja zo štyroch ľudí v 16 krajinách od svojej vlády očakávajú, že z ochrany prírody urobí pri plánovaní ozdravenia ekonomiky prioritu.

V prieskume realizovanom na vzorke 16 000 v období od 21. - 24. mája väčšina ľudí v 16 krajinách s týmto tvrdením súhlasí, pričom najvyššou podporu vyjadrili na rozvíjajúcich sa trhoch: v Číne (91%), Indii a Mexiku (89%), Brazílii (85%) ) a Južnej Afrike (84%):

Nezhoda o tom, aby sa životné prostredie stalo prioritou vlády pri obnove po COVID-19, je najvyššia v Nemecku (36%), v Južnej Kórei (29%), Japonsku a Rusku (27%), v USA a v Kanade (23%).

Priority


Okrem toho existuje názor, že životné prostredie je pre ľudí osobnou prioritou, pričom polovica respondentov nesúhlasí s tým, že ochrana životného prostredia je práve teraz na ich zozname priorít. Tento sentiment je najvyšší v mnohých európskych krajinách vrátane Nemecka a Francúzska (67%), Mexika (65%), Španielska a Južnej Afriky (60%).

Tí, ktorí veria, že ochrana životného prostredia nie je práve teraz najvyššia priorita s väčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z Indie (67%), Talianska (65%) a Ruska (58%). Najviac rozdelení sú v tejto otáze v USA, s iba 1% rozdielom medzi tými, ktorí životné prostredie za prioritu považujú, a tými, ktorí nie. USA nasleduje Austrália a Japonsko (4).
 

protecting

Životné prostredie hrozbou pre zdravie

Pokiaľ ide o to, ako vážne ľudia vnímajú environmentálne problémy, viac ako štyria z piatich respondentov na celom svete tvrdia, že problémy ako znečistenie, degradácia prírody, odlesňovanie, nadmerný rybolov a zmena podnebia dnes vážne ohrozujú naše zdravie a blahobyt.

Tento sentiment je opäť najvyšší v rozvojových krajinách: Čína (93%), Mexiko (91%), Južná Afrika (90%), India a Taliansko (88%). USA má najväčší počet ľudí, ktorí s touto hrozbou nesúhlasia (17%), tesne nasledované Austráliou (16%).

threat


Celkovo sa ľudia cítia silne zodpovední za to, aby ich generácia nezničila planétu pre ďalšiu generáciu. Súhlas s týmto sentimentom je takmer 80% a viac vo všetkých krajinách, s najvyššou úrovňou v Číne (92%) a Južnej Afrike (91%).

responsibility


Toto sú výsledky Ipsos štúdie realizovanej v období 21.-24. mája 2020 prostredníctvom online panelu Global Advisor na vzorke 15 951 respondentov vo veku 18-74 rokov v Kanade a v USA a 16-74 rokov v Austrálii, Brazílii, Číne, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Indii, Japonsku, Mexiku, Rusku, Južnej Afrike, Južnej Kórei a v Spojenom kráľovstve. Tam, kde to bolo možné, boli výsledky porovnané so štúdiou z Marca a Apríla 2020, rovnako aj s vybranými výsledkami zo štúdie realizovanej vo Februári 2020. 

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spoločnosť