Zmiešaný režim: Oslovte správnych ľudí správnym spôsobom

Úvod k navrhovaniu efektívneho a perspektívneho výskumu zameraného na účastníka s väčším pokrytím prieskumu.

Cover pictureZmiešaný režim používa dva alebo viaceré rôzne režimy zberu údajov v rámci jedného prieskumu a v rámci jednej krajiny.

Oslovením účastníkov cez viacero rôznych výskumných metód môže dosiahnuť lepšie pokrytie populácie a zvýšiť mieru reakcií, t.j. byť efektívnejši z hľadiska investovaného času a peňazí.

Dizajn kombinovaného režimu môže tiež pomôcť budúcim prieskumom integráciou novších režimov zberu údajov do tradičných výskumných prístupov. Návrh prieskumu je možné modernizovať porovnaním skúseností z prieskumu s každodennou spotrebou médií jednotlivcov a zákazníckymi skúsenosťami.

Očakávame, že výskum zmiešaného režimu bude čoraz dôležitejší, keď sa trhy vynoria z pandémie COVID-19. V Ipsose v súčasnosti skúmame „bezkontaktný“ zmiešaný režim.

Tento dokument slúži ako úvod do výskumu v zmiešanom režime, kde sú zhrnuté kľúčové poznatky z našich skúseností, aby sme mohli ukázať, ako môže byť integrovaný do návrhu prieskumu a aké výhody a výzvy to môže priniesť.
 

Nové služby