CX Analytics | Customer Experience | Ipsos
Customer Experience

Analitika potrošniške izkušnje

OUR SOLUTIONS
Omogočanje organizacijam, da s svojo potrošniško izkušnjo izpolnjujejo obljubo svoje blagovne znamke.

Ali ste prepričani, da dosegate donosnost naložb v potrošniško izkušnjo (ROCXI)?

Odličen izhodiščni položaj je resnično razumevanje strank – vaših in strank vaših konkurentov – njihovega vedenja, potreb, pričakovanj in dojemanja, vendar le to ni dovolj. Rezultati in ključni kazalniki uspešnosti ne zadostujejo.

Organizacijam omogočamo izvajanje vseh potrebnih dejanj, da bodo s potrošniško izkušnjo izpolnjevale obljubo svoje blagovne znamke: kaj je potrebno storiti za ohranitev in ponovno pridobivanje rizičnih potrošnikov, povečanje deleža porabe, povečanje zagovorništva blagovne znamke in povečanje operativne učinkovitosti – torej zagotoviti »Donosnost naložb v potrošniške izkušnje (ROCXI)«.

Da bi zagotovili delovanje programov za merjenje potrošniških izkušenj in njihove rezultate, uporabljamo napredno napovedno analitiko, povezave, analizo ključnih dejavnikov in strokovno znanje modeliranja potrošniške izkušnje in izkušnje zaposlenih, operativne, finančne ter potrošniške nabore podatkov, strukturirane in nestrukturirane podatke, vključno z besedili, video posnetki, slikovnim in glasovnim materialom. Nestrukturirane podatke analiziramo z uporabo napredne analitike besedila, da ustvarimo zelo natančen in konkreten rezultat.

Naši strokovnjaki vam bodo pomagali odgovoriti na naslednja ključna vprašanja:

  • Ali vaš ekosistem merjenja CX zagotavlja vaši organizaciji dejanski vpogled na to, kje se nahajate? Ali se zavedate, na kaj se je potrebno osredotočiti – taktično in strateško?
  • Ali je vaše osebje usposobljeno za »zapolnjevanje vrzeli« – da po neljubem incidentu stopi v stik s stranko in primerno ukrepa?
  • Ali vaši ključni kazalniki uspešnosti dejansko vodijo v pravilno vedenje in pozitivne poslovne spremembe?
  • Kaj v resnici poganja CX? Kaj najbolj vpliva na zadovoljstvo in nezadovoljstvo potrošnikov?
  • Ali ste prednostno obravnavali ukrepe, ki temeljijo na donosnosti naložbe?
  • Ali s posebnimi skupinami potrošnikov (potrošniki z visoko dodano vrednostjo, rizični potrošniki) ravnate pravilno?
  • Kakšen vpliv bodo imele vaše naložbe v CX?