Izobraževanje in razvoj

Poleg lokalnih izobraževanj Ipsos svojim zaposlenim ponuja tudi centralizirana izobraževanja. Ipsos je ponosen na udeležbo svojih zaposlenih v raznolikih programih spletnega izobraževanja - ITC (Ipsos Training Center).   

Naloga ITC-ja je zagotavljanje visoke kakovosti in sodobnih izobraževalnih rešitev, ki prispevajo k osebni in organizacijski rasti, ter razvoju vseh zaposlenih v podjetju Ipsos in njegovih naročnikov.