»Pathfinder«: odkrivanje nakupne poti

Raziskava zajema razumevanje potrošnikove nakupne poti, opredelitev točk dotika, s katerimi se sreča na poti in vlogo blagovne znamke. Namen raziskave je opredelit katere točke dotika so pomembne, na kakšen način in kdaj.

Za kaj gre?

Potrošnikova pot do odločitve ni več linearna, saj se od trenutka ideje do nakupa na poti zvrsti več različnih vplivov. S pomočjo te metode razkrivamo kompleksno potrošnikovo nakupno pot, faze in preobrate na njej, odločitve, ki jih je potrošnik sprejemal s posebnim poudarkom na čustvih, obnašanju in sprožilcih (t.i. trigerjih).

Kako deluje?

V obsežnem 1,5 urnem intervjuju, sledimo vsakemu posamezniku na njegovi nakupni poti. Med intervjujem podrobno raziščemo vse faze: funkcije, vplive, možne težave, priložnosti različnih blagovnih znamk ipd.

Z vsakim udeležencem ustvarimo podroben zemljevid nakupne poti. Posamezne zemljevide nato analiziramo in združimo, ter na podlagi ugotovitev izdelamo krovni zemljevid odločanja, ki zajema:

  • Glavne faze in prelomne točke
  • Prevladujoče emocije v posamezni fazi
  • Točke dotika in njihovo vlogo
  • Vlogo blagovne znamke na poti
  • Priložnosti za blagovno znamko
  • Ključne osebe, ki jih potrošnik srečuje na nakupni poti

Zakaj je naša rešitev edinstvena?

Naš kvalificiran pristop vodi do večje vključitve anketiranca in navsezadnje do bogatejših, ter podrobnejših spoznanj. Uporablja se lahko tako za končne potrošnike kot tudi strokovno javnost (npr. zdravnike, B2B). Uporaba nalepk nudi dinamičen in zanimiv pristop preko katerega izvemo ne le »kaj?« ampak tudi »zakaj?«. Udeleženci so lahko potrošniki določene kategorije, ki so v zadnjem času kupili določen izdelek / storitev ali pa tisti, ki so določeno storitev prenehali uporabljati (t.i. Churn).