Pregled potrošnikov in maloprodaje

Naše storitve za analizo potrošnikov in maloprodaje pokrivajo tako več naročniške raziskave, maloprodajne panele, kot tudi prilagojene kontinuirane maloprodajne projekte.

Za kaj gre?

Ipsos ponuja inovativne rešitve za večjo učinkovitost trženja in prodaje:

Svetovanje in merjenje prodaje na drobno

Merjenje maloprodajne izvedbe vključuje pregled maloprodajnih in prodajnih prostorov, pozicioniranje in preverjanje kakovosti, ter skladnost standardov trgovine, kot so pripomočki za podporo promocijskih aktivnosti, promocije, prikazi in podobno.

Popisne študije in maloprodajni paneli

Ipsos je v razvitih državah implementiral nove pristope k trgovinskim panelom kjer tradicionalne trgovine še vedno predstavljajo večino prodaje. Prilagodimo jih lahko kategoriji in potrebam naročnika.

Gospodinjski in integrirani paneli

Ipsos nudi nov pristop k metodologiji panelnih gospodinjstev, ki pokriva tudi potrošnjo izven doma, za celostni pristop pri kategorijah, kjer je večina potrošnje izvede izven doma – npr. pijače, sladkarije in tobak.

Spremljanje na prodajnem mestu

Zbiranje podatkov na prodajnem mestu omogoča zbrati edinstven pogled in popolnejšo sliko celotnega trga.

Kako deluje?

Ipsos-ov center odličnosti, na podlagi izkušenj vodilnih tržno raziskovalnih projektov na globalni ravni, zagotavlja:

  • RFQ upravljanje
  • Določanje cen
  • Tehnični in operativni sistem, ter postavljanje terena
  • Terensko sledenje in sistem upravljanja kakovosti 
  • Obdelava podatkov in dostavljanje poročil, preko spletnega portala

Zakaj je naša rešitev edinstvena?

Ipsos ima veliko izkušenj na področju merjenja trga za različne tipe panelnih raziskav. Z izkušnjami ter bogatim strokovnim znanjem in vplivnimi analizami, se bo center, ki je bil osnovan v Turčiji, razširil tudi v ostale države po svetu.