Znanstveni center

Napredek na področju pridobivanja podatkov in znanosti nam, v nenehno se spreminjajočem svetu, omogoča boljšo podporo naročnikom. Ipsos znanstveni center je združuje statistične podatke in računalniške znanosti. Omogoča uporabo obstoječih in novih informacij na inovativen način, kar pripomore k boljšemu razumevanju in ukrepanju tistih, ki v podjetju sprejemajo odločitve.

Za kaj gre?

Nov in boljši (v)pogled

Čeprav je Ipsos znanstveni center svetovna inovacijska skupina, naš cilj ni inoviranje novosti, temveč zagotavljati nove in boljše poglede in delovanje odločevalcev v podjetju. Pomagamo razumeti kaj se lahko, oziroma se ne da storiti z različnimi vrstami podatkov, ter kako iz njih pridobiti različna spoznanja. Tradicionalni in najnovejši napredki v raziskovalnih metodah zagotavljajo zanesljive informacije, s pomočjo katerih lahko odločevalci razvijajo taktične in strateške načrte.

Kako deluje?

Izvajanje inovativnih in »World Class« analiz

Ipsos-ov znanstveni center vključuje mednarodni oddelek za modeliranje (Global Modeling Unit), ki služi kot inkubator za implementacijo novih rešitev, ki jih razvija oddelek R&D predvsem za nove, bolj kompleksne probleme naročnikov.

Strokovnjak pri tradicionalnih statističnih metodah in metodah podatkovne znanosti

  • Strojno učenje, podatkovno rudarjenje in prepoznavanje vzorcev
    Ipsos znanstveni center je razvil metodo BNT (Bayes Net framewok), ki ga bila proglašena kot »Best in Class« na konferenci leta 2015, kjer so podjetja svojim naročnikom predstavljala preko 3.000 različnih modelov.
  • Računalniško modeliranje in simulacije
    Ipsos znanstveni center je uspešno rešil velike »Micro-simulation« in »Agent Based« modele na področju avtomobilizma, tehnike in zdravstvene nege.
  • Širitev v nove podatkovne domene: vedenjske, pasivne in »Big Data« analize
    Ipsos znanstveni center uspešno uporablja podatkovne baze, katerih zaradi velikosti in zapletenosti, ni mogoče uporabljati s tradicionalnimi metodami.