Istraživanja pomoću mobilnih uređaja

Tokom proteklih godina, svjedoci smo smo veće rasprostranjenosti mobilnih uređaja širom svijeta. Ne samo da broj korisnika raste, nego se uređaji sve više koriste za niz svakodnevnih aktivnosti, bilo da je to gledanje video snimaka, kupovina ili samo pretraživanje interneta. Pristup internetu preko mobilnih uređaja je postao rasprostranjeniji nego preko fiksnih, i na razvijenim i na tržištima u razvoju. Interakcija potrošača sa brendovima je, više nego ikada, fragmentirana i slojevita. Potrošači su zauzeti i svakodnevno rade više stvari odjednom. Zato dolazi do izostanka mnogo planiranih kontakata sa brendovima i relevantnost recall pada brže nego što je očekivano.

Zašto?

Mobile nam daje mogućnost da saznamo kakva je vrijednost i relevantnost ovih stalnih interakcija, a svaka tačka kontakta je potencijalna mogucnost da razumijemo motive, potrebe i želje potrošača.

Prednosti koje mobile može da donese kada su u pitanju vrijeme, mjesto i kontekst su ključne za bolje uvide:

 • neprekidna interakcija sa ispitanicima omogućava brzu povratnu informaciju i bliži odnos.
 • prirodniji odgovori u realom vremenu zahvaljujući „živoj“ vezi.
 • bogatiji sadržaj zahvaljujući iskustvima koje potrošači dijele kroz slike, video snimke, audio snimke i podatke o lokaciji.
 • istraživanja koja prevazilaze odgovore, pomoću praćenja upotrebe smartphona i/ili ponašanja.
 • omogućen pristup segmentim apopulacije koji više ne koriste računare, npr. praćenje milenijalaca (osobe starosti 18-24 godine).

Napredujući sa jednostavnih SMS istraživanja do kvantitativnih/kvalitativnih istraživanja zasnovanih na aplikacijama i online kanalima, Ipsos nudi niz mobilnih platformi koje će unaprijediti istraživanja preko mobilnih uređaja.

Ključne Ipsos aplikacije su:

 • Device Agnostic Istraživanja na različitim uređajima omogućavaju ispitaniku da učestvuje u našim online istraživanjima na uređaju koji želi – mobilnom ili ne
 • Fast Turnaround Solutions Brzo dobijanje rezultata pomoću overnight pristupa (testiranje koncepata i ideja, Instant Brand Health, itd.)
 • Etnografija i dnevnici
 • Efikasnost sponzorisanja kampanja
 • Praćenje medija sa mjerenjem pasivnog korišćenja i mobilnim dnevnicima
 • Shopper, Path to Purchase i Population Movement sa mjerenjem pasivnog korišćenja i geolokacije
 • Testiranje proizvoda kroz mobilne dnevnike
 • Iskustva potrošača (putovanja, kupovina, itd.)
 • Povratne informacije od zaposlenih
 • Kvalitativna istraživanja pomoću Ipsos Applife aplikacije

Kako?

 • Ipsos Engage: ovo je Ipsosov interfejs i upitnik za Mobile in-browser istraživanja. On omogućava da sva istraživanja budu prilagođena mobilnim uređajima kroz dizajn istraživanja koji se prilagođava uređaju. Tako naši ispitanici mogu da imaju optimalan vizuelni pregled dok rade istraživanja, na kom uređaju žele, desktop ili mobilnom.
 • Ipsos Mobile App: ovo je idealna platforma kada su potrebne povratne informacije o trenutku, ili kada je potrebno prikupljati informacije o stavovima potrošača tokom dužeg vremena. Ovaj interfejs nudi niz opcija, od jednostavnih do složenijih zatvorenih i otvorenih pitanja, koristeći tehnologiju uređaja, npr. geolokacija i multimedijani sadržaji (slike, video i audio snimci). Moguće ga je koristiti i online i offline.
 • Ipsos AppLife: ovo je idealno ‘In-the-moment’ kvalitativno istraživanje, sa mogućnošću organizovanja non-face-to-face diskusija na širokom geografskom području. Nudi bogatije uvide zahvaljujući geolokaciji, slikama i video snimcima. Takođe je moguće koristiti i online i offline.
 • SMS: ovaj pristup je koristan za regione sa niskom penetracijom smartphona, ali u kojima se ipak koriste telefoni, posebno kada je za istraživanje potrebno samo nekoliko pitanja, bez potrebe za multimedijalnim sadržajima ili ponovnim kontaktom.
 • Sva istraživanja koja koriste Ipsos Mobile App, koriste Online Reporting Dashboard, platformu koja se jednostavno koristi i omogućava pregled rezultata skoro u realnom vremenu.

Istraživanja bazirana na lokaciji - Geolokacija

Ljudi uglavnom nose svoje mobilne telefone svuda. Zato su oni savršen uređaj za postavljanje pitanja dok su ljudi u pokretu.

Kroz geo-triggering, učesnike možemo da uključimo u istraživanja preko naše mobilne aplikacije kada uđu, borave, ili napuste lokaciju. Geo-praćenje nam omogućava da razumijemo kako se ljudi kreću, bez postavljanja pitanja.

Dobri scenariji za istraživanja koja koriste lokaciju: kretanje stanovništva, putovanja, zadovoljstvo korisnika i kupovina.

Istraživanja o kupcima koja koriste geo-triggering omogućavaju da istraživanje bude rađeno u pravom momentu, npr. odmah po izlasku potrošača iz maloprodajnog objekta. Takav pristup omogućava brendu ne samo da radi istraživanje sa onima koji su nešto kupili,  već i da razumije one koji ništa nijesu kupili ili su kupili samo neke od stavki koje su planirali.  Tako brend može da shvati razmjere i razloge za propuštene prilike kupovine i na osnovu toga razvije mjere koje će to ublažiti.

Studije slučaja

1. KORIŠĆENJE MOBILNIH UREĐAJA ZA IN HOME PROJEKTE – testiranje proizvoda sa  In-the-moment mobilnim dnevnikom

Kozmetička kuća je željela da testira masku za lice u Kini prije puštanja na tržište i uporedi je sa proizvodom glavnog konkurenta što je moguće detaljnije. Uz standardni test proizvoda (istraživanje licem-u-lice nakon perioda korišćenja), istraživanje je uključivalo i mobilni dnevnik za prikupljanje reakcija i percepcija tokom korišćenja. Tradicionalni recall metod je pokazao da je proizvod bezbjedan za lansiranje, jer je prototip bio sličan ili bolji od konkurencije. Ipak, In-the-moment mobilni dnevnik je dao detaljnije uvide o prednostima i manama proizvoda koje tradicionalni pristup nije detektovao. Ovi uvidi omogućavaju poboljšanje proizvoda prije izlaska na tržište (što ne bi bilo moguće samo na osnovu istraživanja nakon upotrebe) i unaprjeđenje uputstava za korišćenje.

2. ISTRAŽIVANJE BAZIRANO NA LOKACIJI – Ispitivanje iskustva na prodajnom mjestu pomoću geo-triggering

Brend je želio bolje da razumije upotrebu mobilnih telefona tokom kupovine. Cilj je bio stupanje u kontakt sa potrošačima tokom ili odmah nakon kupovine da bi razumjeli kako koriste smartphone na mjestu prodaje. Koristeći inovativnu kombinaciju mobile surveying i geo-triggering, prikupili smo podatke skoro u trenutku dešavanja pomoću istraživanja koja pokrivaju kontekst. Nakon regrutacije, svaki učesnik je dobio poziv da učestvuje u istraživanju 2 sata nakon ulaska u tržni centar. Brend je mogao da stekne nove, detaljne uvide o odnosu između iskustva digitalne i offline kupovine. Uvidi su pokazali da je online strategija vitalna za maloprodavce i proizvođače, čak iako je njihova prodaja više offline, zbog upotrebe smartphona.

3. ISTRAŽIVANJE O KOMUNIKACIJI BRENDA - Razumijevanje in-the-moment iskustava brenda

Brend je želio da ocijeni uticaj velikog pop-up događaja tokom Formula 1 Grand Prix-ja u kombinaciji sa stavovima i ponašanjem u vezi sa samom markom. Posjetioci događaja su regrutovani za mobilno istraživanje o procjeni njihovog odnosa sa brendom. Brand Moments App istraživanje je detektovalo njihove in-the-moment reakcije na razne elemente događaja, uključujući komunikaciju brenda. A post-wave mobilno istraživanje je procijenilo promjene ključnih indikatora učinka i odnose sa brendom. Brend je mogao da otkrije važne uvide u ključne indikatore učinka u smislu stava i ponašanja, koji su mu bili neophodni za napredak. Takođe su razvili ključna mjerenja bliskosti između brenda i potrošača, uključujući poželjnost brenda, usmeno predanje i percepcije, koje je bilo moguće pratiti i unaprijediti tokom narednih događaja.

Ipsos Mobile App