AppLife

Applife je aplikacija koju je razvio Ipsos i koristi mobilni telefon za kvalitativna istraživanja.

Zašto?

Mobilni telefon je posebno precizan u 2 konteksta istraživanja:

Eksploracija:

 • kontakt sa potrošačima gdje god da su.
 • korišćenje mobilnih telefona potrošača za prikupljanje bogatstva podataka, kombinujući tekst, emocije, lokaciju i slike.
 • može da se kombinuje sa detaljnim online dnevnicima ili upitnicima, radi dubljeg uvida u ponašanja i stavove.

Događaji uživo:

 • dizajn u potpunosti koristi mobilni telefon kao uređaj da istraživanja u realnom vremenu.
 • kontekstualna pitanja usmjerena na razumijevanje iskustva.

Kako?

Ova Ipsos aplikacija omogućava:

 • otvorena pitanja
 • odgovore u obliku teksta/ slika i/ili video snimaka
 • moderator može da podstiče učesnike
 • učesnici mogu da naprave svoj profil
 • učesnici mogu da ostvare međusobnu i interakciju sa moderatorom
 • svi zainteresovani sa strane klijenta mogu da prate sve aktivnosti u realnom vremenu

Zašto je naše rešenje jedinstveno?

Applife je u potpunosti dizajniran za kvalitativna istraživanja: omogućava korišćenje teksta, slika, video snimaka, GPS pozicioniranje.